25 maja 2024
singiel

Eurostat: liczba polskich singli zwiększyła się o ponad 800 000!

Przeciętna liczba osób w polskich gospodarstwach domowych, nadal jest jedną z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że ten wskaźnik szybko spadał przez ostatnie lata. Równocześnie był widoczny znaczący wzrost liczby gospodarstw domowych, które składają się tylko z jednej osoby. Dane Eurostatu wskazują, że od 2006 r. do 2015 r. liczba polskich singli zwiększyła się o ponad 800 000. Bardzo szybko wzrósł też udział par mieszkających bez dzieci. Takie zmiany społeczne i demograficzne, wpływają nie tylko na krajowy rynek nieruchomości.

Średnie gospodarstwo domowe w Polsce liczy o wiele mniej niż trzy osoby

Ciekawe informacje o strukturze gospodarstw domowych, możemy znaleźć w bazie danych Eurostatu. Europejski Urząd Statystyczny w ramach badania LFS, szacuje liczbę gospodarstw domowych, które aktualnie składają się z:

  • jednej samotnej osoby
  • samotnego rodzica i jego dziecka/dzieci
  • małżonków/partnerów mieszkających bez dzieci
  • małżonków/partnerów oraz ich dzieci

Oprócz powyższych czterech wariantów, Eurostat bierze pod uwagę również inne modele rodziny. Najnowsze dane tej instytucji z 25 krajów Starego Kontynentu wskazują, że Polska cechuje się prawie taką samą strukturą gospodarstw domowych jak Portugalia. W naszym kraju samotni rodzice prowadzą około 4% gospodarstw domowych (dane z 2015 r.). Udział samotnych osób bez dzieci jest znacznie większy (23%).

Warto zwrócić uwagę, że badanie Eurostatu uwzględnia aktualny skład gospodarstwa domowego. To ważna kwestia w kontekście samotnych osób, których dzieci mieszkają w innym lokum oraz par obecnie prowadzących gospodarstwo domowe bez dzieci (23% wszystkich gospodarstw domowych). Według danych Eurostatu, w 2015 roku tylko 23% polskich gospodarstw domowych składało się z rodziców i dzieci. Nieco większy był udział gospodarstw domowych, których nie zaliczono do żadnej z czterech głównych kategorii (27%).

Wyniki badania Eurostatu wskazują również, że w 2015 roku Polska była jednym z krajów UE posiadających największą liczbę osób w przeciętnym gospodarstwie domowym (2,69 osoby). Nasz kraj ustępował tylko Słowacji (2,94), Chorwacji (2,82) oraz Irlandii (2,71 osoby). W najmniej rodzinnym państwie UE (Szwecji), przeciętna wielkość gospodarstwa domowego była nieco niższa od dwóch osób. Warto także zwrócić uwagę, że wśród Szwedów zdecydowanie największy jest udział samodzielnie gospodarujących osób.

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach struktura polskich gospodarstw domowych nadal będzie się szybko zmieniać. Procesy wynikające ze starzenia się społeczeństwa, zostaną dodatkowo przyspieszone przez skutki niedawnej emigracji zarobkowej. Dlatego konieczne jest dostosowanie polityki mieszkaniowej rządu do obecnych realiów. Plany budowy lokali w ramach programu „Mieszkanie Plus”, muszą uwzględniać wzrost liczby singli oraz malejące potrzeby metrażowe polskich rodzin. W ramach szerszej i społecznej perspektywy, politycy powinni zastanowić się nad problemami wynikającymi ze wzrostu liczby samotnie mieszkających starszych Polaków.       

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz