21 lipca 2024
Kupno mieszkania

Kredyt na “dziurę w ziemi” nie musi być droższy

Według portalu RynekPierwotny.pl odsetek gotowych mieszkań deweloperskich jest wyższy niż przed rokiem. Około 75% lokali, które oferują krajowi deweloperzy zostało już oddanych do użytkowania. Osoba kupująca gotowe mieszkanie nie musi ponosić kosztów związanych z długotrwałym opłacaniem ubezpieczenia pomostowego. Mimo tego poziom jej kredytowych oszczędności jest tylko minimalny.  

Różnica w łącznej sumie rat nie przekracza 1,00%

Dokładniejszych danych na temat kosztu ubezpieczenia pomostowego dostarcza poniższa tabela. Przeanalizowano w niej standardowe kredyty hipoteczne z Banku BGŻ, Banku Zachodniego WBK, Eurobanku, Getin Banku, mBanku i PKO BP. Dla każdej oferty została oszacowana suma rat, którą muszą zapłacić osoby kupujące budowany lub gotowy lokal. W drugim wariancie ubezpieczenie pomostowe jest płatne tylko przez miesiąc. Nabywca powstającego mieszkania musi ponosić koszty dodatkowej polisy w całym okresie karencji (24 miesiące). Różnica polega na tym, że bank kredytujący nieukończone lokum nalicza ubezpieczenie pomostowe od sumy wypłaconych transz. Ta sama zasada dotyczy również dodatkowych odsetek, które są pobierane w okresie karencji.Po uwzględnieniu wszystkich wspomnianych kwestii okazuje się, że osoba, która kupuje gotowe “M” wpłaci do banku tylko niewiele mniejszą sumę. Różnica w stosunku do kredytu finansującego budowane lokum nie przekracza 1,00%. Obliczone wartości procentowe zależą od kosztu ubezpieczenia pomostowego. Wszystkie wyżej wymienione banki pobierają składkę tej polisy poprzez okresowe podwyższenie marży. Klienci BGŻ-u do momentu ustanowienia hipoteki muszą zaakceptować oprocentowanie wyższe o 0,60 punktu procentowego. Getin Bank stosuje ponad trzykrotnie większą podwyżkę marży.                                                                                        

Wyższa rata po okresie karencji to jedyny problem

W ramach uzupełnienia należałoby dodać, że zaprezentowane obliczenia uwzględniają karencję, która nie wydłuża okresu spłaty. Dzięki zastosowaniu takiego wariantu osoba kupująca budowane mieszkanie nie musi obawiać się dodatkowego wzrostu kosztów odsetkowych. Po zakończeniu karencji, w trakcie której spłacane są tylko odsetki, bank ustala pełną ratę z uwzględnieniem pozostałego okresu spłaty. Ubocznym efektem tego rozwiązania jest wyższy poziom rat kapitałowo – odsetkowych. Na szczęście różnica w stosunku do kredytu, który finansuje gotowe lokum nie jest duża. W analizowanym przykładzie wynosi ona od 40 zł/miesiąc do 42 zł/miesiąc.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz