17 kwietnia 2024
zdjęcie do artykułu bik czym jest i jakie informacje zbiera

BIK – czym jest i jakie informacje zbiera?

Rejestr dłużników to baza, z której banki czerpią wiedzę na temat wcześniejszych zobowiązań finansowych swoich potencjalnych klientów. Informacje pochodzące z tych zbiorów mogą więc przyczynić się do odrzucenia naszego wniosku o pożyczkę. Kiedy dane dłużnika trafiają do takich rejestrów i czy rzeczywiście powinien on obawiać się się takich wpisów?

Czego banki mogą się dowiedzieć z rejestru BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest przedsiębiorstwem założone w 1997 roku przez niektóre istniejące wtedy banki komercyjne oraz Związek Bankowców Polskich. Jego głównym zadaniem jest zbieranie, ujednolicanie oraz wymiana informacji związanych z historią kredytową klientów banków, SKOK-ów oraz firm udzielających pożyczek.

Każda instytucja finansowa przekazuje dane do BIK-u od momentu powstania długu, aż do jego całkowitej spłaty. Poszczególne wpisy na temat danego kredytu lub pożyczki mogą mieć wydźwięk pozytywny lub negatywny. Te pierwsze stanowią następstwo terminowego dokonywania płatności, natomiast pozycje negatywne – to efekt zwłoki w regulowaniu rat.

Kredyt hipoteczny w spadku – co można z nim zrobić?

Do BIK-u przekazywane są informacje na temat takich zobowiązań, jak:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt lub pożyczka hipoteczna,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • kredyt studencki,
 • pożyczka pracownicza,
 • limit w koncie osobistym,
 • karta kredytowa,
 • pożyczka chwilówka,
 • poręczony kredyt lub pożyczka.

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu banki oceniają ryzyko, z jakim wiąże się pożyczenie pieniędzy, wykorzystując w tym celu różne, w tym także własne modele scoringowe. Banki akceptują zróżnicowane poziomy ryzyka, a w związku z tym na kolejnych etapach oceny wniosku kredytowego stosują indywidualne parametry i kryteria.

Kryterium często branym pod uwagę w ocenie klienta może być scoring BIK. Polega on na prognozowaniu prawdopodobieństwa stania się „dobrym” lub „złym” klientem. Im bardziej nasz profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym otrzymamy wyższą ocenę. Dla instytucji rozpatrującej wniosek klienta o kredyt, wyższa ocena oznacza większe prawdopodobieństwo, że zarówno raty kredytu, jak i całe zobowiązanie finansowe będą spłacane w terminie.

Jak wygląda rynek nieruchomości zabytkowych w naszym kraju?

Ocenę punktową podniesie z pewnością spłacanie wszystkich kredytów bez opóźnień, a także niska częstotliwość przekraczania ewentualnych zaległości. Maksymalne wykorzystywanie środków na karcie kredytowej i przyznanych limitów kredytowych, pomimo terminowego spłacania, to zachowanie określane jako bardziej ryzykowne.

Wbrew powszechnej opinii, brak historii kredytowej i brak oceny punktowej wcale nie podwyższa szans na kredyt. Jednak aby spłacone zobowiązania były brane pod uwagę przy naliczaniu oceny punktowej, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o nich po spłacie. W ten sposób także można zwiększyć możliwość poprawienia swojej oceny.

Jakie opóźnienia w spłacie i w jakim stopniu mogą wpływać na wiarygodność?

 • Opóźnienia nieprzekraczające 30 dni najczęściej nie prowadzą do żadnych negatywnych konsekwencji.
 • Opóźnienia od 31 do 90 dni pozbawiają możliwości skorzystania z oferty większości banków, ale pozostawiają spore szanse na uzyskanie pożyczki (np. chwilówki) w sektorze pozabankowym.
 • Opóźnienia powyżej 90 dni zawężają pole wyboru do propozycji części firm pożyczkowych.
 • Opóźnienia powyżej 180 dni zmniejszają szanse na otrzymanie finansowania praktycznie do zera.

 

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz