20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu jak sprzedać komórkę lokatorską

Jak sprzedać piwnicę lub komórkę lokatorską?

Komórka lokatorska to w największym uproszczeniu odpowiednik piwnicy w nowym budownictwie. Jest to odrębna powierzchnia mieszkania, ale do niego przynależna. Nie wlicza się w jego metraż, ale jest wyszczególniona w akcie notarialnym. Powoduje to, że nie w każdym przypadku możemy sprzedać to pomieszczenie osobno. Nie oznacza to jednak, że obrót piwnicami nie jest w ogóle możliwy. Istnieją również inne rozwiązania – niektórzy zamiast sprzedaży przeznaczają je na wynajem lub użyczają.

Piwnica a komórka lokatorska

Piwnica jest dodatkowym pomieszczeniem, w którym zwykle przechowywane są rzeczy niepotrzebne lub takie które nie mieszczą się już w domu jak np. własnoręcznie robione przetwory. Nie tylko zwiększa to wygodę właścicieli mieszkania, ale także wartość nieruchomości. Na rynku pierwotnym jest to kwota ok. 15-20 tys. złotych. Różnica pomiędzy piwnicą a komórką lokatorską jest taka, że pierwsza z nich jest najczęściej większa – około 4-7 mkw., podczas wielkość drugiej wynosi 2-4 mkw. Piwnice występują głównie w mieszkaniach z rynku wtórnego. Komórki natomiast pojawiają się w nowym budownictwie. Są one nowocześniejsze i z łatwiejszym dostępem np. z klatki schodowej czy podziemnego parkingu. Ich standard jest również o wiele lepszy niż ich starszych odpowiedników. Warto dodać, że komórki lokatorskie są rzadziej dostępne, ponieważ deweloperzy zwykle nie inwestują w te pomieszczenia. Ich liczba często jest zdecydowanie mniejsza, niż liczba lokali. Powoduje to, że właściciele mieszkań coraz częściej chcą je dodatkowo zakupić. Przeciętne ceny za mkw. wynoszą ok. 3 – 4 tys. złotych.

Sprawdź: jakie są pomieszczenia przynależne do mieszkania

Czy sprzedaż jest możliwa?

Sprzedaż takiego pomieszczenia nie jest łatwą sprawą. Według prawa nie można tego zrobić bez sprzedaży całego mieszkania. Reguluje to ustawa o własności lokali. W artykule 2, ust. 4, pojawia się informacja, że do lokalu mogą przynależeć (jako jego części składowe) pomieszczenia, choćby do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, które zwane pomieszczeniami przynależnymi. Samą piwnicę lub komórkę lokatorską możemy sprzedać, ale jest to na tyle skomplikowany proces, że mało kto korzysta z tego rozwiązania. Może się to odbyć jedynie pod warunkiem, że dysponujemy pełną własnością nieruchomości. Nie jest możliwe natomiast w przypadku spółdzielczego – własnościowego prawa do lokalu.

Jak to wygląda we wspólnocie mieszkaniowej…

Na samym początku właściciel musi więc uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej, która wydaje uchwałę w sprawie podziału dotychczasowego lokalu. W przypadku gdy nie uda się takiej zgody uzyskać, rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową. Następnie konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Piwnica nie może zostać samodzielnym lokalem mieszkalnym, ale niemieszkalnym – jak np. garaż – już tak. Stwierdzenie o samodzielności lokalu wydaje właściwy organ – starosta powiatowy lub prezydent miasta. Po spełnieniu tych wszystkich warunków będzie możliwe zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności nowego lokalu w budynku. Musi ona mieć formę aktu notarialnego. Dopiero po przejściu tych procedur można sprzedać piwnicę lub komórkę lokatorską.

Jak działa wspólnota mieszkaniowa? Dowiedz się więcej!

…i w spółdzielni mieszkaniowej

W tym przypadku jest już dużo ciężej. Piwnice w spółdzielniach mieszkaniowych nie stanowią własności właścicieli, niezależnie czy dysponują oni lokatorskim prawem do mieszkania, czy własnościowym spółdzielczym. W pierwszym przypadku w ogóle nie istnieje taka możliwość. W drugim natomiast prawo do lokalu można sprzedać jako całość. Jedynym sposobem jest zmiana przynależności piwnicy do lokalu dokonana przez samą spółdzielnię. Może to zrobić np. przy wyodrębnianiu lokali w danym budynku. Wtedy to spółdzielnia decyduje do którego mieszkania należy dana piwnica. Nie zawsze jednak podejmuje taką decyzję ze względu na prywatne interesy właścicieli. Jest to raczej bardzo rzadko spotykana praktyka.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz