25 maja 2024
zdjęcie do artykułu konsekwencje użytkowania budynku bez pozwolenia

Jakie są konsekwencje użytkowania budynku bez wymaganego pozwolenia?

Aby móc zacząć korzystać z budynku po jego wybudowaniu, inwestor musi otrzymać ostateczne pozwolenie na użytkowanie. W przypadku rozpoczęcia użytkowania bez dopełnienia odpowiednich formalności, należy liczyć się z kosztownymi konsekwencjami.

Szukasz nowego mieszkania w Bydgoszczy – sprawdź na portalu Rynek Pierwotny

Znaczenie pozwolenia na użytkowanie

Nie wszystkie obiekty, po zakończeniu budowy wymagają stosownego pozwolenia na użytkowanie. O tym, czy uzyskanie pozwolenia jest niezbędne, decyduje szereg czynników m.in. kategoria obiektu, o którym mowa w załączniku ustawy – Prawo budowlane. Istotne jest również, czy do budowy danego obiektu wymagane było pozwolenie na budowę.  W niektórych przypadkach uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest konieczne tylko dla części obiektu, o określonym przeznaczeniu. W pozostałej części wystarczy jedynie zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych.

Jak kupić tanie mieszkanie? Przeczytaj na Relist.pl

Dlaczego pozwolenie na użytkowanie jest tak ważne? Dzięki niemu bowiem, obiekt zostaje w należyty sposób zweryfikowany przez odpowiednie organy nadzoru. Podczas ostatecznej kontroli zostają wykryte niedociągnięcia oraz potencjalne zagrożenia dla przyszłych użytkowników obiektu. Oprócz tego inspektorzy zajmujący się sporządzeniem pozwolenia na użytkowanie sprawdzają zwykle, czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem zawartym w pozwoleniu na budowę.

Funkcjonowanie pozwolenia na użytkowanie powinno więc w założeniu w znaczny sposób podnosić poziom bezpieczeństwa na rynku budowlanym. Jeżeli jednak inwestor zdecyduje się przystąpić do użytkowania bez pozwolenia naraża się na sporej wysokości kary finansowe. Z nałożonej grzywny inwestor nie zostanie zwolniony, nawet jeżeli obiekt ostatecznie otrzyma pozwolenie na użytkowanie.

O co pytać dewelopera przy zakupie mieszkania?

Konsekwencje użytkowania bez pozwolenia

Do kontroli obiektu dochodzi, w momencie gdy nadzór budowlany dociera do informacji o tym, że dany budynek nie posiada wymaganego pozwolenia na użytkowanie. Aby nałożyć karę finansową odpowiedni urząd będzie musiał wcześniej zgromadzić materiał dowodowy, o tym że doszło do naruszenia prawa budowlanego. Pojęcie użytkowania jest jednak pojęciem względnym, i niejednoznacznie opisanym. W konsekwencji prowadzi to do interpretowania tej definicji w różny sposób, w zależności od konkretnej sytuacji.

Planujesz wziąć kredyt hipoteczny? Sprawdź jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny.

W dniu 5 grudnia 2012 r. Sąd Administracyjny orzekł, że przystąpienie do nielegalnego użytkowania obiektu nie jest równoznaczne z jego wyposażeniem. Oznacza to, że umiejscowienie w budynku maszyn oraz urządzeń, nie powinno w konsekwencji podlegać grzywnie. Ustawienie w obiekcie wyposażenia stanowi bowiem część przygotowawczą, w trakcie której obiekt przygotowywany jest dopiero do użytkowania. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości niezbędne sprzęty zostały umieszczone w budynku dopiero na etapie rozpoczęcia użytkowania.

Tego typu kwestie są szczególnie ważne, w przypadku budynków przemysłowych, w których testowane są np. linie produkcyjne. Aby nastąpił właściwy rozruch technologiczny budynek musi otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Kara finansowa, która jest nakładana  na inwestora obliczana jest na podstawie specjalnego wzoru. Współczynnikami uwzględnionymi we wzorze są:

  • współczynnik kategorii obiektu budowlanego,
  • współczynnik wielkości obiektu budowlanego.

Współczynniki przemnażane są przez iloczyn stawki opłaty, która wynosi 500 zł oraz wysokość 10-krotności (zgodnie z ustawą Prawo budowlane). Przykładowo, w przypadku budynków przemysłowych o kubaturze od 250 do 500 metrów sześciennych wysokość kary finansowej może wynieść aż 75 tys. zł.

Dowiedz się jak wygląda rynek nieruchomości zabytkowych w Polsce

Roszczenia nadzoru budowlanego związane z obiektami użytkowanymi bez zezwolenia mogą być czasami niezasadne. Zdarza się tak np. w momencie, gdy nieruchomość została zgłoszona nadzorowi, jednak w ciągu trzech lat nie doszło do przeprowadzenia kontroli. Wówczas, z racji niepodjęcia działań przez właściwą instytucję, inwestor nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Czym rynek pierwotny różni się od wtórnego?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz