21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu jakość mieszkań deweloperskich

Jakość mieszkań deweloperskich – fakty i mity

Osoby poszukujące własnego “M” często zastanawiają się, czy zakup lokalu z rynku pierwotnego nie jest zbyt ryzykowny. Ich obawy są podsycane przez relacje internautów, którzy kwestionują jakość wykonania nowych mieszkań. Na podstawie takich źródeł informacji można wysnuć błędne wnioski.

Zadowolony klient wypowiada się dość rzadko

W Internecie bardzo łatwo można znaleźć wypowiedzi osób, które narzekają na jakość wykonania mieszkania od dewelopera. Warto pamiętać, że zadowoleni klienci firm deweloperskich wypowiadają się znacznie rzadziej. Większość z nich po prostu nie jest zmotywowana do wyrażania pozytywnej opinii na temat nowego “M”. Podobne zjawisko można zaobserwować również w przypadku innych dóbr (np. sprzętu elektronicznego). Przyczynia się ono do nadmiernego wyeksponowania negatywnych ocen.

Pomimo zbyt jednostronnego charakteru zamieszczanych wypowiedzi Internet może być użytecznym źródłem informacji dla osoby, która planuje zakup mieszkania od dewelopera. Dzięki opiniom przekazywanym przez innych użytkowników sieci www można sprawdzić, jakie firmy deweloperskie są oceniane najgorzej. Bardzo duża liczba negatywnych wypowiedzi, które dotyczą jednego inwestora raczej nie jest dziełem przypadku.

Jak prezentuje się rynek nieruchomości zabytkowych w Polsce? Sprawdź

Nowe technologie zapewniają niższe rachunki

Z punktu widzenia osób rozważających zakup mieszkania od dewelopera istotny jest fakt, że stosują oni coraz nowocześniejsze technologie budowlane. Dlatego nowe lokale są mniej energochłonne niż mieszkania, które zostały oddane do użytkowania kilka lub kilkanaście lat temu. Ta różnica pozytywnie wpływa na koszty ogrzewania i komfort domowników.

W kontekście technologii budowlanych warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Jest ona związana ze wzrastającym doświadczeniem firm deweloperskich. Większość takich przedsiębiorstw od kilkunastu lat zajmuje się budownictwem wielorodzinnym. W pierwszej połowie minionej dekady krajowi deweloperzy dopiero zdobywali cenne doświadczenia. Mieszkania pochodzące z tamtego okresu częściej miały istotne wady konstrukcyjne i wykończeniowe. Wiele usterek było widocznych już na początku użytkowania. Wraz ze wzrostem liczby zrealizowanych inwestycji firmy deweloperskie zaczęły zwracać coraz większą uwagę na newralgiczne kwestie (np. wydajność systemów wentylacyjnych).

Czy warto kupić lokal usługowy w Polsce?

Rękojmia to rozwiązanie, które zawsze jest dostępne

Przyszli klienci firm deweloperskich powinni również wiedzieć o uprawnieniach, które przysługują im w ramach rękojmi. Ze względu na ogólny charakter przepisów kodeksu cywilnego wspomniane uprawnienia muszą respektować wszyscy inwestorzy. Dzięki rękojmi nabywca wadliwego mieszkania od dewelopera może odstąpić od zawartej umowy lub zażądać obniżenia ceny. Takie roszczenia są nieskuteczne, jeżeli deweloper niezwłocznie wymieni mieszkanie lub usunie wady, o których w chwili zakupu nie wiedział kupujący. Sprzedawca nie może jednak rozwiązać problemu poprzez kolejną wymianę lub naprawę mieszkania w przypadku, gdy powstałe wady są istotne (patrz artykuł 560 §1 kodeksu cywilnego).

Rozwiązanie umowy kupna nieruchomości a zwrot środków finansowychdowiedz się więcej.

Wymienione uprawnienia nabywcy wygasają po upływie trzech lat od daty odbioru mieszkania (patrz artykuł 568 §1 kodeksu cywilnego). Wyjątek od tej ogólnej zasady dotyczy sytuacji, w której:

  • deweloper zataił wadę sprzedawanego lokalu
  • wada została zgłoszona przed upływem terminu określonego w kodeksie cywilnym (3 lata od daty odbioru mieszkania)

Deweloper ponosi również odpowiedzialność za te wady, które powstały po przekazaniu mieszkania i są spowodowane przez pierwotne błędy w konstrukcji lub wykończeniu. Co ważne, kupujący nie musi udowadniać, że lokal był wadliwy przed rozpoczęciem jego użytkowania. Argumenty obalające to twierdzenie powinien przedstawić deweloper. Opisywaną zasadę w jednym z niedawnych wyroków potwierdził Sąd Najwyższy (patrz wyrok SN z 17 kwietnia 2013 r. – sygn. akt I CSK 457/12).

Jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny? Przeczytaj nasz artykuł.

Osoba kupująca mieszkanie od dewelopera zyskuje również ochronę wynikającą z gwarancji. Taka forma zabezpieczenia interesów klienta nie jest obowiązkową. Mimo tego stosują ją praktycznie wszyscy deweloperzy. Zakres gwarancji i termin jej obowiązywania jest ustalany przez inwestora. Zasady przewidziane w umowie gwarancyjnej są dla niego bezwzględnie wiążące. Spore znaczenie ma też fakt, że udzielona gwarancja nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Oceń ten artykuł!

One thought on “Jakość mieszkań deweloperskich – fakty i mity

Dodaj komentarz