20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu najem okazjonalny co warto wiedzieć

Najem okazjonalny – co warto o nim wiedzieć?

Coraz więcej osób decyduje się na wynajęcie mieszkania lokatorom, licząc na znaczny zysk. Sytuacja komplikuje się, kiedy trafimy na nieuczciwego najemcę – polskie prawo nie zapewnia właścicielowi nieruchomości dostatecznej ochrony. Dlatego decydując się na ten rodzaj inwestycji, rozważmy formę najmu okazjonalnego.

Czym jest najem okazjonalny?

Jest to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali. Taką umowę można zawrzeć na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Pamiętajmy też, że fakt jej zawarcia trzeba w ciągu 14 dni zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego. Umowa najmu okazjonalnego powinna mieć formę pisemną, podobnie jak wszelkie późniejsze zmiany jej warunków. Dołączyć do niej należy następujące dokumenty:

  • akt notarialny zawierający oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on ewentualnej egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia lokalu
  • wskazanie lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać, jeżeli egzekucja dojdzie do skutku
  • pisemna zgoda właściciela lokalu wskazanego w oświadczeniu na zamieszkanie w nim najemcy po dokonanej egzekucji

Jeżeli następuje utrata możliwości o której mowa w punkcie 2, lokator ma obowiązek wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać. Jeżeli tego nie zrobi, wynajmujący może wypowiedzieć mu umowę najmu z co najmniej 7-dniowym okresem wypowiedzenia. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, kiedy lokator przestaje płacić i odmawia wyprowadzki, po czym miesiącami czeka na przyznanie mieszkania zastępczego.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Podstawowa różnica pomiędzy zwykłą umową najmu a umową najmu okazjonalnego polega na postępowaniu w wypadku, gdy lokator odmawia opuszczenia naszego mieszkania. W pierwszym przypadku musimy złożyć do sądu pozew o eksmisję, a potem jeszcze czekać aż gmina znajdzie nieuczciwemu najemcy lokal socjalny. Takie postępowanie potrafi trwać miesiącami albo nawet latami. My zaś przez cały ten czas jesteśmy pozbawieni możliwości rozporządzania naszym własnym mieszkaniem. A jak sytuacja wygląda w przypadku najmu okazjonalnego? Właściciel dostarcza lokatorowi pisemne żądanie opuszczenia mieszkania opatrzone podpisem urzędowo poświadczonym. Powinno ono zawierać:

  • oznaczenie wynajmującego i najemcy
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego i powód jej wygaśnięcia
  • termin (nie krótszy niż 7 dni), w którym najemca ma opuścić lokal

Jeżeli po wskazaniu tego terminu lokator nie opuścił mieszkania, składamy do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca zgodził się na poddanie egzekucji. Po nadaniu klauzuli wykonalności akt notarialny przekazujemy komornikowi, który może wszcząć eksmisję.

Trafiłeś na nieuczciwego najemcę? Zobacz jak sobie z nim poradzić!

Jakie korzyści wynikają z tej formy najmu?

Przede wszystkim zawarcie takiej umowy znacznie przyspiesza i usprawnia proces eksmisji nieuczciwego najemcy. Wskazanie lokalu, do którego będzie mógł się przenieść w razie wypowiedzenia umowy, oszczędza nam konieczności czekania aż gmina wyszuka oszustowi lokal zastępczy. Niestety, takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Lokatorzy odmawiają wyprowadzki, a jedyną bronią właściciela mieszkania jest uciążliwe, trwające latami postępowanie sądowe. Zapisy najmu okazjonalnego pozwalają całą procedurę maksymalnie skrócić. Nawet jeżeli lokator straci możliwość zamieszkania w lokalu, który wyznaczył przy podpisywaniu umowy, komornik przeprowadzi eksmisję w trybie przyspieszonym do noclegowni lub schroniska.

Inwestycje bezpieczne na wynajem, sprawdź, którą lokalizacje wybrać.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz