25 maja 2024
Zdjęcie do artykułu odrolnienie działki

Odrolnienie działki – jak się do tego zabrać?

Zakup ziemi rolnej z późniejszym przeznaczeniem na cele budowlane może się okazać dobrym pomysłem na inwestycję. Ceny takich działek są zazwyczaj niższe, co pozwoli nam w przyszłości wygenerować zysk. Niestety, aby to doszło do skutku, czeka nas proces odrolnienia działki. Jak go przeprowadzić?

Rodzaj gruntu ma znaczenie

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje, że w pierwszej kolejności na potrzeby nierolnicze powinny zostać przeznaczone nieużytki. Jeżeli w gminie ich nie ma, wtedy do tych celów przekazuje się ziemię o najniższej wartości produkcyjnej. Kiedy już nabędziemy działkę są możliwe dwa scenariusze, w zależności od tego, czy uchwalony jest dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak jest, konieczna będzie jego zmiana, jeżeli nie – dla danej działki podejmuje się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Znaczenie ma również klasa użytku rolnego. W przypadku gruntów klasy I-III decyzję w sprawie odrolnienia musi podjąć minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Jego zgoda nie jest natomiast potrzebna w przypadku użytków rolnych klas IV-VI oraz I-III, ale tylko wtedy gdy:

  • co najmniej połowa ich powierzchni znajduje się w obszarze zwartej zabudowy
  • znajdują się w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej
  • znajdują się w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliżej położonej działki budowlanej
  • ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha

Wniosek o odrolnienie działki składa się do organu gminy. W zależności od rodzaju gruntu przekazywany on jest do ministra albo gmina samodzielnie podejmuje decyzję w tej sprawie. Wniosek powinien zawierać określenie gruntu, którego dotyczy prośba o odrolnienie oraz jej uzasadnienie.

Czy warto inwestować w ziemię? Przeczytaj nasz artykuł!

Wyłączenie działki z produkcji rolnej

Po uzyskaniu decyzji o odrolnieniu działki, może się okazać konieczne wyłączenie jej z produkcji rolnej. Dotyczy to gruntów:

  • pochodzących z gleb mineralnych i organicznych i zaliczonych do klas I, II, IIIa i IIIb
  • pochodzących z gleb organicznych i zaliczonych do klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz wymienionych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • leśnych przeznaczonych do celów nieleśnych i nierolniczych

Czy odrolnienie działki się opłaca?

Wyłączenie działki z produkcji rolnej wiąże się z uiszczeniem jednorazowej opłaty i późniejszych opłat rocznych. W przypadku gruntu leśnego będzie to również odszkodowanie na poczet ewentualnego przedwczesnego wyrębu drzew. Wysokość należności zależy od klasy ziemi i jest dokładnie uregulowana ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zatem zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, rozważmy, czy w obliczu przewidywanych kosztów, taka inwestycja nam się opłaci. Zwłaszcza, że zakup gruntu rolnego z zamiarem późniejszej odsprzedaży jako działki budowlanej, jest opcją dość czasochłonną

Kup wymarzony nowy dom we Wrocławiu korzystając z bazy ofert portalu Rynek Pierwotny

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz