17 kwietnia 2024
zdjęcie do artykułu odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka – co musisz o niej wiedzieć?

Jest to rozwiązanie, które z od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje w Europie, ale w Polsce nie cieszy się jakąś szczególną popularnością. Wysokość polskich emerytur, łagodnie mówiąc, nie jest szczególnie imponująca, dlatego wiele osób starszych poszukuje dodatkowych środków do utrzymania domowego budżetu. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie odwrócona hipoteka. Co trzeba o niej wiedzieć?

Model kredytowy

Model kredytowy odwróconej hipoteki, zwany w Polsce “odwróconym kredytem hipotecznym”, to rodzaj pożyczki finansowej pod zastaw posiadanej nieruchomości. Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach, na przykład comiesięcznych. Nie musimy jednak od razu spłacać tego kredytu. Pozostajemy również właścicielami nieruchomości i mamy prawo ją dożywotnio użytkować. Po naszej śmierci dalsze losy mieszkania zależą od spadkobierców. Mogą oni spłacić hipotekę i je odzyskać albo zrzec się go na rzecz banku w zamian za pozostałą część świadczeń. Jest to rozwiązanie dostępne dla każdego, bez względu na wiek. Jedynym warunkiem jest posiadanie prawa własności lub współwłasności do nieruchomości. Odwróconego kredytu mogą udzielać banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe podlegające Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z hipoteką? Przeczytaj nasz artykuł.

Model sprzedażowy

Ta wersja odwróconej hipoteki w Polsce występuje pod nazwami “renta dożywotnia”, “renta hipoteczna” albo “dożywotnie świadczenie pieniężne”. Polega na przeniesieniu prawa własności do nieruchomości w zamian za dożywotnie wypłacanie świadczenia pieniężnego. Model ten różni się od kredytowego tym, że z chwilą podpisania umowy tracimy prawo własności nieruchomości. Pozostaje nam jedynie możliwość dożywotniego użytkowania, a nasi spadkobiercy nie będą mogli jej wykupić ani zgłaszać do niej żadnych roszczeń. Usługi tego typu świadczą przedsiębiorcy, najczęściej fundusze hipoteczne. Świadczenie pieniężne w teorii powinniśmy otrzymywać aż do śmierci, ale w praktyce przedsiębiorca może zaprzestać wypłacania go, na przykład wskutek ogłoszenia upadłości. Nie ma zatem żadnych publicznych gwarancji tego świadczenia, a zasady działania samej usługi regulują jedynie przepisy cywilnoprawne.

Sprawdź, jak inwestować w nieruchomości komercyjne

Na co się zdecydować?

Pod względem bezpieczeństwa odwrócony kredyt jest lepszą opcją. To rozwiązanie szczegółowo reguluje ustawa z 2014 r., a instytucje z którymi będziemy podpisywać ewentualną umowę są objęte nadzorem KNF. Renta dożywotnia ma zabezpieczenie jedynie cywilnoprawne, do tego całkowicie pozbawia nas praw do nieruchomości. Od konkretnego funduszu hipotecznego zależy też forma zabezpieczenia naszego korzystania z nieruchomości. W tym zakresie oszustwa nie należą do rzadkości. Kwestia opłacalności obu rozwiązań jest raczej dyskusyjna. W przypadku kredytu odwróconego szacuje się, że wysokość świadczenia wynosi ok. 50% wartości nieruchomości – dokładne wyliczenia są trudne bo banki bardzo nieufnie podchodzą do tego rozwiązania i żaden z nich nie zdecydował się na wprowadzenie go do swojej oferty. Wysokość renty dożywotniej zależy od wielu różnych czynników, takich jak, na przykład, wiek, płeć i stan zdrowia i wylicza się ją indywidualnie. W większości przypadków nie przekracza jednak 700 zł.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz