21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu termomodernizacja budynku czym jest

Termomodernizacja budynku – czym jest?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

Kluczem do właściwego rozpoczęcia działań w zakresie termomodernizacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Kompleksowa analiza pokazuje różne możliwości oszczędzania energii – począwszy od realizacji najprostszych działań, jak wymiana oświetlenia na mniej energochłonne oraz wymiana stolarki poprzez modernizację instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych aż do budowy własnych mikroinstalacji do produkcji energii np. z paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.

Ile wydajemy na termomodernizację wielkiej płyty?

Aby termomodernizacja była przeprowadzona poprawnie, należy wykonać audyt. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla inwestora. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba fizyczna, która jest właścicielem domu jednorodzinnego lub inwestorem termomodernizacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jego głównym celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Dotacja w programie „Czyste Powietrze” dotyczy kompleksowego remontu, termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Środki można przeznaczyć na wymianę starych pieców, ocieplenie ścian i dachów lub wymianę okien. Dofinansowanie można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki. Wysokość finansowania pokryje od 30% do 90% kosztów inwestycji. Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nabór wniosków prowadzony jest w terytorialnych oddziałach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

O termomodernizacji domu należy pomyśleć, jeśli utrzymanie ciepła w budynku w okresie grzewczym wiąże się z bardzo wysokimi kosztami lub gdy, mimo ponoszonych kosztów ogrzewanie nie zapewnia komfortu życia domownikom. Do termomodernizacji nadają się stare budynki, w których ściany, okna, drzwi, podłogi i dachy są nieprawidłowo zaizolowane. Trzeba wiedzieć, że termomodernizacji należy poddać również nieekologiczne, wyeksploatowane, mało wydajne kotły. Sygnałem do wdrożenia działań modernizacyjnych jest także mało wydajna wentylacja, która poza zużytym powietrzem, wyprowadza na zewnątrz również energię cieplną.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz