21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu technologie smart city

5 najciekawszych technologii Smart City

Miasta coraz szerzej wykorzystują nowoczesne technologie, aby zbudować przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, turystów oraz rozwoju biznesu. Idea Smart City jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby w wielu dziedzinach jak bezpieczeństwo, transport, zarządzanie i infrastruktura oraz ekologia.

Inteligentne drogi

Koncepcja zakłada wyposażenie dróg w specjalne czujniki, roboty oraz inne elementy mające na celu poprawić komfort jazdy samochodem. Zastosowanie elementów ogrzewających może zapobiec zamarzaniu dróg, z kolei wykorzystanie nanotechnologii i samonaprawiających się materiałów pozwala utrzymać drogi w dobrej kondycji.Co więcej, czujniki zamontowane w drogach  mogą same powiadamiać kierowców o niekorzystnych warunkach i nieoczekiwanych zdarzeniach, takich jak wypadki czy zatory.Gromadzone w ten sposób dane zostaną również wykorzystane do rozładowania korków na drogach. Czujniki będą mogły także generować informację do służb inżynieryjnych o problemach z nawierzchnią  i miejscach wymagających remontów. 

TOP 5 tras rowerowych w Polsce

Zarządzanie odpadami

Ciekawym przykładem rozwiązania wpisującego się w ideę Smart City jest inteligentne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Technologia zakłada umieszczenie czujników w pojemnikach na odpady, które na bieżąco monitorują poziom zapełnienia śmietników.Na podstawie informacji pochodzących z czujników tworzony jest najbardziej optymalny schemat przejazdu śmieciarek, który uwzględnia jedynie zapełnione kosze. Dzięki temu, pojazdy nie muszą zatrzymywać się przy każdym pojemniku, tylko przy tych, które faktycznie wymagają opróżnienia.

Monitoring zanieczyszczenia powietrza

Od dłuższego czasu głośno jest w mediach na temat smogu w Krakowie. Niestety problem smogu dotyczy również innych polskich miast, w tym Poznania, gdzie normy stężenia szkodliwych pyłów są bardzo często przekraczane. Informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza często nie można jednak odnieść do całego obszaru miejskiego, gdyż na przykład w Poznaniu istnieją jedynie dwie stacje badawcze (Polanka i Ogród Botaniczny). Dzięki zainstalowaniu czujników na terenie całego miasta, informacje dotyczące zanieczyszczenia byłyby bardziej precyzyjne i faktycznie powiązane ze strefą, w której aktualnie się znajdujemy.

5 najciekawszych budowli w Niemczech

Inteligentne oświetlenie

Tego typu projekty zakładają zdalne zarządzanie oświetleniem w mieście, gdzie poszczególne lampy mogą być włączone, wyłączone bądź przyciemnione do określonego poziomu w każdej chwili, w zależności od pory dnia lub pory roku, jak również podczas zaplanowanych wydarzeń odbywających się w mieście. Efektem takich działań może być redukcja zużycia energii elektrycznej, a także zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Inteligentne oświetlenie dotarło również do Polski, a dokładnie do Szczecina, gdzie wdrożony został system Philips City Touch, umożliwiający komunikowanie i sterowanie indywidualnymi punktami świetlnymi, tworząc w ten sposób inteligentną sieć.

Internet rzeczy w budynkach

Budynki stanowią szerokie pole do popisu dla inżynierów projektujących inteligentne rozwiązania. Zamieszczone w budynkach sensory mogą monitorować stan techniczny elementów budynku, a także kondycję materiałów.Czujniki mogą być również zainstalowane w ziemi, na której znajduje się budynek i na bieżąco informować o jej stanie, jak również ewentualnych procesach erozyjnych. Ciekawym przykładem nowych technologii wewnątrz budynków jest projekt windy stworzony we współpracy dwóch gigantów: producenta stali ThyssenKrupp AG i firmy Microsoft. Zamieszczone w windzie sensory zbierają dane na temat jej stanu technicznego

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz