20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu inwestycje w zieleń we Wrocławiu

5 najciekawszych “zielonych” inwestycji we Wrocławiu

Tereny zieleni pełnią bardzo ważną funkcję we współczesnym mieście, a w przyszłości ich rola będzie tylko się zwiększała. Tereny zieleni większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola. Estetyka i urozmaicenie, które wprowadzają do miast są niezbędne do tego, by wśród szkła, betonu i asfaltu żyło nam się lepiej.

Zagospodarowanie Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej

Rewaloryzacja fragmentu Promenady zakładała odtworzenie jej XIX-wiecznego układu. Przebudowane ciągi komunikacji pieszej i rowerowej połączono z odnowionym w poprzednich latach fragmentem Pro­menady (od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej) oraz powiązano z terenem wokół Narodowego Forum Mu­zyki. Na Promenadzie pojawiły się barwnie podświetlone namgławiacze, ukryte wśród roślin błotnych. Wzdłuż całego ciągu usytuowano ozdobne, wielobarwne kwiaty. Na ścieżkach rowerowych wykorzystano ekologiczne i trwałe nawierzchnie. Na placu przy wyjściu w kierunku ul. Świdnickiej pojawiły się nowoczesne siedziska i donice ze stali „kortenowskiej”.

5 najciekawszych technologii Smart City

Zagospodarowanie Wzgórza Słowiańskiego

Wzgórze Słowiańskie jest sukcesywnie modernizowane – każdego roku pojawiają się nowe elementy. W 2013 r. przebudowano plac zabaw. Jego kompozycja została oparta na osiach drewnianego pomostu z modrzewia, wyposażono go w zestaw zabawowy, huśtawki oraz urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na Wzgórzu Słowiańskim powstała także siłownia terenowa. W 2014 r. wydzielono wybieg dla psów z elementami do zabaw dla czworonogów. W 2015 r. wyremontowano oraz zbudowano ścieżki i schody. Teren został wyposażony w elementy małej architektury i charakterystyczne pomarańczowe kłody-siedziska.

Strefa wejściowa do parku Zachodniego

Po odzyskaniu zdewastowanego terenu w parku Zachodnim została wykonana rewitalizacja strefy wejściowej od strony ul. Lotniczej. Prace miały na celu zaakcentowanie wejścia oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy ulicami Lotniczą a Pilczycką. Powstały dwie alejki spacerowe, będące uzupełnieniem układu komunikacji pieszej, utworzono plac wejściowy, pełniący funkcję wypoczynkową i dekoracyjną. Uzupełniono istniejącą zieleń. Samo wejście zostało zaakcentowane pionowym totemem z nazwą parku.

TOP 5 tras rowerowych w Polsce

Zieleniec przy pl. Westerplatte

Dla zieleńca zlokalizowanego przy pl. Westerplatte zaprojektowano nową szatę roślinną, która dopełniła istniejącą zieleń. Doboru dokonano, biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu, warunki siedliskowe, dekoracyjność, porę kwitnienia i zacienienie terenu. W całości zachowano istniejący starodrzew. W centralnej części zieleńca, w otoczeniu drzew, zaprojektowano plac zabaw dla dzieci z wieloma elementami oraz bezpieczną nawierzchnią. Stanowi on uzupełnienie stref wypoczynku i elementów małej architektury, jak np. szachownica plenerowa. W północnej części skweru znajdują się stojaki rowerowe. Istniejące chodniki i ścieżki zostały wyremontowane i poszerzone, dzięki czemu teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Plac wyposażono w energooszczędne oświetlenie.

Park Tysiąclecia

Park Tysiąclecia to owoc współpracy mieszkańców, środowisk naukowych oraz jednostek miejskich. Jego powstanie było wynikiem konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu. By przestrzeń parku była wyjątkowa, a jej symbolika czytelna dla użytkowników, którzy będą spędzali w nim czas, postanowiono zaprosić wrocławian do jego współtworzenia. Aktualne działania polegają na realizacji nasadzeń zgodnie z założeniami. Akcje „Przyjdź i posadź drzewo” odbywają się cyklicznie od 2014 roku.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz