21 lipca 2024
Zdjęcie do artykułu ABC zakupu mieszkania

ABC zakupu nowego mieszkania

Zakup nowego mieszkania to transakcja o niebagatelnej wartości. W związku z tym warto zaprezentować kilka podstawowych i praktycznych porad. Tworzą one swoisty elementarz dla każdej osoby, która zamierza kupić lokal z oferty dewelopera.

„A” jak analiza firmy oraz inwestycji

Większość firm deweloperskich działających na rynku pierwotnym zrealizowała już jakieś inwestycje mieszkaniowe. Dzięki temu potencjalny klient może sprawdzić, jaką renomę wypracował sobie analizowany przedsiębiorca. W tym kontekście trzeba oczywiście pamiętać, że bardziej miarodajne są opinie większej grupy klientów (np. kilkudziesięciu osób). Informacji o dotychczasowej działalności wybranego inwestora dostarcza Internet. Można w nim znaleźć kilka serwisów, które gromadzą i przechowują opinie na temat deweloperów oraz szczegółowe porady o tym, na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania.

Po sprawdzeniu podstawowych informacji o danej firmie, przyszły nabywca domu lub mieszkania powinien przeanalizować prospekt informacyjny. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie zwana „ustawą deweloperską”) wskazuje, że każdy deweloper musi sporządzić prospekt informacyjny przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań lub domów w danej inwestycji. Taki dokument powinien otrzymać każdy klient zainteresowany zakupem nowego lokalu. Deweloper może udostępnić prospekt informacyjny w formie cyfrowej. Warto wiedzieć, że jego wzór został określony w załączniku do ustawy deweloperskiej.

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź o czym musisz pamiętać!

Ustandaryzowany prospekt informacyjny zawiera wiele cennych informacji. Osoba planująca zakup domu lub lokalu po przeczytaniu wspomnianego dokumentu powinna m.in. znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie jest dotychczasowe doświadczenie dewelopera?
  • Czy przeciwko wybranej firmie deweloperskiej toczą się jakieś postępowania egzekucyjne o znacznej wartości (powyżej 100 000 zł)?
  • Jaki jest planowany termin ukończenia prac budowlanych?
  • Czy w promieniu jednego kilometra od powstającego osiedla mogą zostać zrealizowane duże inwestycje (np. trasa szybkiego ruchu)?

Bardzo ważnym elementem prospektu informacyjnego są załączniki. Jeden z nich zawiera wzór umowy deweloperskiej. Klient zainteresowany zakupem powstającego lokalu powinien również otrzymać plan kondygnacji (z zaznaczeniem oferowanego „M”).

W przypadku wyodrębnionych mieszkań deweloper nie musi przekazywać prospektu informacyjnego. Niemniej jednak, osoby poszukujące szczegółowych informacji o firmie oraz wybranej inwestycji nie powinny mieć problemów z ich uzyskaniem.

Planujesz zakup mieszkania? Nie popełnij tych błędów!

„B” jak bezpieczeństwo transakcji

Sprawdzenie umów zawieranych z deweloperem to kolejna czynność, którą powinien wykonać przyszły nabywca mieszkania. Większość klientów firm deweloperskich nie potrafi wykryć ewentualnych „haczyków” w kontrakcie proponowanym przez inwestora. Dlatego wzorzec umowy deweloperskiej powinien przejrzeć specjalista w zakresie prawa cywilnego lub wykwalifikowany pośrednik nieruchomości.

Spore znaczenie dla bezpieczeństwa planowanej transakcji mają też środki ochrony nabywcy mieszkania. Ustawa deweloperska mówi, że przedsiębiorca, który po 29 kwietnia 2012 roku rozpoczął sprzedaż w danej inwestycji mieszkaniowej musi zastosować przynajmniej jedno z wymienionych rozwiązań:

  •  zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
  •  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz gwarancję ubezpieczeniową
  •  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz gwarancję bankową
  •  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wszystkie osoby, których środki będą zabezpieczone przy pomocy rachunku powierniczego albo gwarancji, powinny znać podstawowe zasady działania wymienionych rozwiązań. Taka wiedza pomoże im w zrozumieniu działań zaangażowanych banków i dewelopera.

Jak kupić mieszkanie z hipoteką i zrobić to bezpiecznie? Przeczytaj nasz artykuł.

„C” jak cenowe negocjacje

Już od dłuższego czasu na krajowym rynku pierwotnym są widoczne symptomy ożywienia. Ze względu na coraz większe zainteresowanie swoją ofertą, deweloperzy są mniej skłonni do cenowych ustępstw. Mimo tego, osoby planujące zakup nowego „M”, powinny, przed zawarciem umowy deweloperskiej, wypróbować swoje możliwości negocjacyjne. Informacje napływające z rynku deweloperskiego wskazują, że wielu inwestorów godzi się na obniżenie ofertowej ceny mieszkania o 4% – 5%. Najwyższe rabaty negocjacyjne zwykle dotyczą lokali, które są najniżej umiejscowione. Na spore obniżki cen mogą też liczyć klienci kupujący ostatnie mieszkania w danej inwestycji.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz