21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu crowdfunding nieruchomości

Crowdfunding nieruchomości – czym jest?

Crowdfunding pozwala na inwestowanie w nieruchomości osobom, które nie posiadają wystarczających oszczędności, aby samodzielnie kupić mieszkanie. Możliwe do osiągnięcia zyski, sięgające nawet 10% w skali roku, są wyraźnie większe od oprocentowania lokat bankowych.

Pojęcie crowdfundingu pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów crowd (tłum) i funding (finansowanie), co można tłumaczyć jako finansowanie społecznościowe. Crowdfunding polega więc na pozyskiwaniu kapitału od pojedynczych osób w celu sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia, w tym projektów biznesowych, kulturalnych, sportowych czy medialnych. Komunikacja pomiędzy osobami zbierającymi środki pieniężne a inwestorami odbywa się najczęściej drogą internetową, za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych platform. Inwestorzy w zamian za alokację kapitału, otrzymują określone świadczenia zwrotne.

Perspektywy w branży deweloperskiej

Od niedawna ten typ inicjatywy możliwy jest również w branży nieruchomości. W praktyce może to wyglądać następująco – grupa 50 osób nabywa nieruchomość wartą milion złotych, która zostaje wykończona (jeżeli została zakupiona w stanie deweloperskim), a następnie przeznaczona na sprzedaż lub okresowy wynajem. Każdy z inwestorów otrzymuje zysk proporcjonalny do zainwestowanego kapitału oraz zwrot zdeponowanych pieniędzy, gdy nieruchomość zostanie sprzedana. Próg wejścia zaczyna się przeważnie od 10 tys. złotych.

Grupowy zakup mieszkania to w naszym kraju zupełna nowość, stąd trudno ocenić jej potencjał inwestycyjny. W państwach, gdzie ta forma inwestowania istnieje od dawna, stopa zwrotu potrafi sięgać nawet ponad 20 proc. w skali roku. Z kolei jedna z platform crowdfundingowych działających w Polsce obiecuje potencjalnym inwestorom zyski na poziomie około 8 proc. rocznie. Są to jednak jedynie obietnice – brakuje twardych danych, które pozwoliłyby realistycznie ocenić, czy nad Wisłą faktycznie jest to opłacalna i warta rozważenia opcja. Osoby zainteresowanie spróbowaniem swoich sił w crowdfundingu nieruchomości powinny zatem zachować ostrożność i dobrze się zastanowić, jaka forma zainwestowania zgromadzonych oszczędności będzie dla nich finansowo najkorzystniejsza.

Czy sposób działania firm crowdfundingowych w Polsce jest bezpieczny? W jaki sposób chronione są interesy inwestorów? 

Spółka celowa może przybierać różne formy organizacyjno-prawne, np. spółki osobowej (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowej (spółka z o.o., akcyjna). Konkretny wybór powinien być dostosowany do specyfiki projektu i do jego celów, jednakże przy crowdfundingu nieruchomości najczęściej spotyka się formę sp. z o.o. gdzie inwestorzy stają się jej udziałowcami.

Jak przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Podstawowym zabezpieczeniem inwestycji pozostaje wpis takiej spółki do księgi wieczystej nabywanej przez spółkę celową nieruchomości. Polski system wieczystoksięgowy opiera się na założeniu, że księga wieczysta odzwierciedla rzeczywisty stan prawny nieruchomości, tzn., że ujawnia ona w sposób w pełni wiarygodny ogół praw rzeczowych nieruchomości. Dlatego, będąc udziałowcem danej spółki, inwestor staje się pośrednio właścicielem nieruchomości.

Kolejnym znanym zabezpieczeniem jest powołanie przez grupę inwestycyjną funduszu gwarancyjnego, który w określonych przypadkach wypłacałby określone kwotę inwestorom. Sposób wypłaty świadczeń z takiego funduszu, a także sama gwarancja, są określone w umowie gwaranta z inwestorem. Rzadko się zdarza, aby taki fundusz był jedynym zabezpieczeniem, ponieważ nie gwarantuje on zwrotu całości zainwestowanych środków. W praktyce, zabezpieczenie w postaci funduszu sprawdza się w początkowych fazach inwestycji.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz