17 kwietnia 2024
zdjęcie do artykułu czy warto zamieszkać w Bielsku-Białej

Czy warto zamieszkać w Bielsku-Białej?

Najlepiej w województwie śląskim żyje się w Bielsku-Białej – wynika z rankingu jakości życia opublikowanego w „Polityce”. Miasto uplasowało się w czołówce w takich kategoriach, jak mieszkania, społeczność, praca, samorząd oraz zdrowie. Najsłabiej zostało ocenieni m.in. w kategorii komunikacja i środowisko. Wiele do narobienia jest również w tzw. obszarze wolnego czasu.

Według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na koniec maja 2017 roku stopa bezrobocia w mieście wyniosła zaledwie 2,7%, a w powiecie bielskim 4,6%. W skali całego kraju było to natomiast aż 7,4%. Jak widać trzeba się naprawdę mocno starać, żeby nie móc znaleźć w Bielsku-Białej pracy! Ogromny wpływ ma na to na pewno dynamicznie rozwijająca się lokalna gospodarka.

Rynek nieruchomości w Bielsku-Białej kwitnie

Bielsko-Biała zajęło wysoką pozycję w rankingu “Forbesa” Miasta Przyjazne dla Biznesu 2017, przygotowanym wraz z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej. Wśród miast od 150 do 299 tysięcy mieszkańców uplasowała się na piątej pozycji, wyprzedzając między innymi znacznie większe Częstochowę, Białystok czy Kielce! W 2016 roku powstało w Bielsku-Białej 367 nowych firm. Przy liczbie ludności nieco ponad 170 tysięcy na tysiąc mieszkańców przypada 1,33 firmy.

W rankingu “Polityki” najwyższe oceny Bielsko-Biała uzyskała w kategorii mieszkania (80,35 pkt.), gdzie uwzględniono przeciętną powierzchnię mieszkania w mieście, liczbę mieszkań podłączonych do kanalizacji i wyposażonych w centralne ogrzewanie, liczbę mieszkań komunalnych oraz ich dostępność. Tylko nieznacznie gorzej miasto wypadło w kategorii samorząd (79,62 pkt.). Tutaj decydujące były m.in. pozyskanie środków na dofinansowanie zadań własnych, dochody budżetu miasta i potencjał spłaty zadłużenia.

Gdzie zamieszkać w Krakowie?

Bardzo dobrze na tle innych miast Bielsko-Biała wypadła w indeksie społeczności (79,07 pkt.), gdzie brano pod uwagę liczbę centrów, domów i ośrodków kultury, wydatki miasta na ochronę powietrza i klimatu, liczbę organizacji pożytku publicznego i członków klubów sportowych oraz frekwencję wyborczą. W kategorii zdrowie miasto uzyskało 73,77 pkt. Złożyły się na to wydatki miasta na ochronę zdrowia, liczba łóżek w szpitalach ogólnych, liczba lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców oraz przyrost naturalny.

Najniżej oceniono miasto w kategorii środowisko (43,59 pkt.) oraz czas wolny (46,46 pkt.). W pierwszym indeksie wpływ na tak niską pozycję ma poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 i benzo(a)pirenem, powierzchnia terenów zielonych i wiek samochodów zarejestrowanych w mieście. Natomiast na kategorię czas wolny składa się udział wydatków na kulturę, długość ścieżek rowerowych, liczba imprez artystyczno-rozrywkowych oraz liczba miejsc w kinach. Słabo oceniona została także komunikacja (57,38 pkt.).

Przyszłość bloków z wielkiej płyty nie przedstawia się źle

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz