21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu jak Polacy spłacają kredyty

Jak Polacy spłacają kredyty?

Polacy wolą żyć na kredyt niż regularnie oszczędzać. Dowodem na to jest stale rosnący dług zaciągniętych zobowiązań, który w ciągu 10 lat wzrósł aż trzykrotnie. Sprawdziliśmy, z czego wynikają problemy finansowe Polaków i gdzie mieszkają najwięksi dłużnicy.

Co piąty Polak przyznaje, że zaciągając zobowiązanie, był przekonany, że „jakoś to będzie” lub nie miał świadomości, ile kosztuje kredyt. Oddzielną grupę osób stanowią rodacy posiadający „świadome długi”, a więc nie zamierzający ich spłacać. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że nieuregulowane zobowiązania są dużym problemem nie tylko dla banków, ale również dla całej gospodarki i sektora przedsiębiorstw.

Jak spłacają kredyty mieszkańcy największych miast Polski?

Z raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”, przygotowanego przez NBP, wynika, że ponad 40 proc. gospodarstw jest zadłużonych. Najczęściej są to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych oraz kredyty konsumpcyjne. Niestety – jak wykazują różne badania – Polacy coraz częściej spóźniają się ze spłatą swoich zobowiązań. Kontrahenci również bywają nieterminowi, niezależnie od tego, czy prowadzą duże przedsiębiorstwo, czy małą firmę.

W marcu 2019 roku BIG opublikował „Ogólnopolski Raport o Zaległym Zadłużeniu i Niesolidnych Dłużnikach” wynikło, że 9 na 100 Polaków nie radzi sobie z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań. Zaobserwowano, że osoby, które borykają się z dużymi problemami finansowymi, pochodzą najczęściej z zachodniej części Polski.

Co robić kiedy deweloper nie wywiązuje się z umowy?

Z danych BIK wynika, że nie tylko na zachodzie kraju poziom zadłużenia jest wysoki. Dolny Śląsk znalazł swoje miejsce na kredytowo-pożyczkowym podium. Najmniej, czyli 39% zadłużonych osób mieszka w województwie świętokrzyskim.

Kim są najwięksi dłużnicy? Jak wynika z przeprowadzonych badań, niemal co ósma osoba w wieku od 35 do 44 ma problem z terminową spłatą zobowiązań. Od 2017 zmianie uległa jedynie struktura dłużników w podziale na płeć. Mężczyźni częściej sięgają po pomoc w postaci pożyczki, ale i udział kobiet wzrósł do ok. 39%.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że niespłacone w terminie zobowiązania uruchamiają machinę zdarzeń, które mają negatywny wpływ na całą gospodarkę. Wielu dłużników sądzi, że niespłacone należności dotyczą ich samych lub ich domowych budżetów. Nic bardziej mylnego – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która wraz z firmami windykacyjnymi zrzeszonymi w organizacji edukuje w jaki sposób zaciągać mądrze zobowiązania, ale również jak je terminowo spłacać. – Przykład? Jeżeli kredytobiorcy nie będą zwracać zobowiązań bankom, to muszą liczyć się z tym, że te zaczną podnosić ceny kredytów udzielanych w przyszłości lub np. obniżać oprocentowanie lokat. Oznacza to, że przysłowiowy Kowalski szybko odczuje skutki tego, iż jego sąsiad, brat lub kolega nieterminowo reguluje zobowiązania kredytowe. W długiej perspektywie czasu skutki te odczujemy wszyscy – dodaje A. Roter.

Ceny mieszkań a inflacja

Podobnie jest z przedsiębiorcami, którzy wydają średnio ok. 5-6 proc. wszystkich swoich kosztów na to, by radzić sobie z kwestią niewywiązywania się kontrahentów z zobowiązań. W skali całej gospodarki to ok. 150-180 mld zł rocznie.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz