20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu jak sprzedać mieszkanie z kredytem

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

Czy kredyt hipoteczny może być przeszkodą podczas sprzedaży mieszkania? Nie, ale może być znacznym utrudnieniem. Zanim wystawisz swoje lokum na sprzedaż musisz zapytać o zgodę banku i załatwić niezbędne formalności.

Najpierw publikujemy ogłoszenie. Można to zrobić za pomocą biura nieruchomości albo zamieścić informację w internecie (najszybciej będzie na portalach, specjalizujących się w takich ogłoszeniach). Pamiętajmy, aby od razu poinformować potencjalnego nabywcę, że nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym. Pewnie nie wpłynie to na jego decyzję o zakupie, ale ma prawo poznać stan prawny mieszkania.

Odsprzedawanie kredytów hipotecznych przez banki – dowiedz się więcej

Kiedy odezwie się do nas osoba zainteresowana zakupem nieruchomości, należy wybrać się do banku, który udzielił nam kredytu w celu poinformowania o transakcji. Pracownik banku powinien w takiej sytuacji wystawić zaświadczenie z informacją o tym, jaka kwota pieniężna pozostała do uiszczenia.

Dodatkowo dokument musi zawierać dane kredytobiorcy, datę przyznania kredytu, wysokość finansowania, obecne saldo, numer rachunku technicznego, prowizję za wcześniejsze wpłaty oraz deklarację wydania dokumentów, które umożliwiają zwolnienie z zabezpieczenia.

Ważne jest również, aby wystąpić o wydanie promesy, czyli obietnicy banku świadczącej, że zaraz po otrzymaniu na rachunek środków pieniężnych, bank wyda zgodę na wykreślenie swojego zapisu z księgi wieczystej. Tego typu dokument ważny jest 30 dni.

Jak podzielić mieszkanie na dwa mniejsze?

Następnie konieczne jest spisanie umowy przedwstępnej. W przypadku, gdy kupiec planuje nabyć mieszkanie za gotówkę, umowa może zostać spisana bez udziału notariusza. Jeśli nabywca bierze kredyt hipoteczny na rzecz zakupu mieszkania, niezbędne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

W umowie musi zostać zawarty zapis o podziale kwoty ze sprzedaży nieruchomości na dwie transze. Pierwsza z nich trafia na konto banku na rzecz spłaty pozostałego kredytu. Druga część przelewana jest na konto sprzedającego i stanowi różnicę między ceną sprzedaży a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu.

Jeśli umowa przedwstępna zostaje zawarta w kancelarii notarialnej, wszelkie opłaty zazwyczaj uiszcza kupujący nieruchomość. Jednak według Prawa o notariacie z 14 lutego 1991 roku istnieje możliwość, aby koszty notarialne zostały podzielone po równo między sprzedającego a nabywcę.

Do jakich czynności prawnych wymagany jest akt notarialny?

Po spisaniu umowy przedwstępnej należy wystąpić do banku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek powinien być przygotowany na urzędowym formularzu KW-WPIS oraz powinno być dołączone do niego oświadczenie banku o spłacie kredytu, a także dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Aby transakcja dobiegła końca, nabywca oraz sprzedający nieruchomość muszą udać się do kancelarii notarialnej. Następnie spisuje się ostateczną umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Również w takiej sytuacji opłaty zazwyczaj ponosi kupujący.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz