20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu plan zagospodarowania przestrzennego co trzeba o nim wiedzieć

Plan zagospodarowania przestrzennego – co trzeba o nim wiedzieć?

Jest to dokument, z którym powinni się zapoznać nie tylko inwestorzy, ale również wszystkie osoby planujące zakup mieszkania od dewelopera. Możemy się z niego dowiedzieć, jakie inwestycje powstaną w pobliżu naszego domu. W ten sposób uda nam się sprawdzić, czy zagraża nam uciążliwe sąsiedztwo.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest to akt prawa miejscowego, ustalający przeznaczenie terenów i określający jakie inwestycje można na danej działce wybudować. Uchwala go rada gminy (miasta) na podstawie opracowanego wcześniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan składa się z części tekstowej i graficznej. Pierwsza stanowi dokładny opis przeznaczenia terenu będącego przedmiotem planu, w tym warunki zagospodarowania i rodzaj zabudowy. Część graficzna jest wizualnym przedstawieniem opisu tekstowego. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo do wglądu do planu i uzyskania z niego wypisu oraz wyrysu. Należy w tym celu złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i uiścić opłatę skarbową.

Sprawdź, jakie działania musisz podjąć, żeby odrolnić działkę

Jakie informacje można znaleźć w planie?

Warto analizować plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem zawiera on ważne informacje dla osób zainteresowanych wybudowaniem domu i kupnem nowego mieszkania. Są to takie informacje jak:

  • przeznaczenie gruntu (pod zabudowę jednorodzinną lub przemysłową)
  • warunki zabudowy (jaką wysokość i ile kondygnacji może mieć budynek)
  • zasady łączenia i dzielenia nieruchomości
  • zasady modernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej
  • oznaczenie obszarów o ograniczonym zagospodarowaniu, zgodnie z założeniami ochrony środowiska
  • zasady ochrony terenów zabytkowych
  • określenie obszarów spełniających funkcję przestrzeni publicznych
  • tereny objęte zakazem zabudowy

Sprawdź bogatą ofertę nowych domów w Lublinie – odwiedź Rynek Pierwotny

Dlaczego warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego?

Właściciel nieruchomości może nią gospodarować wedle uznania, ale w granicach obowiązujących przepisów, w tym planu zagospodarowania przestrzennego. Dobrze więc wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki. Na przykład, kupując określoną działkę pod zabudowę, warto się zorientować czy nie występują tutaj ograniczenia w możliwości i warunkach zabudowy. Możemy również sprawdzić jakie inwestycje planowane są w naszym sąsiedztwie, czy przewidywana jest modernizacja drogi i czy przypadkiem nie jest to teren zagrożony powodzią. Dostępna w planie będzie również informacja, czy działka, którą planujemy kupić nie należy do rezerwy terenowej przeznaczonej na rozbudowę szlaków komunikacyjnych. Podobnie jeśli nabędziemy teren o wartości zabytkowej, objęty ochroną konserwatorską, nasza możliwość dysponowania działką będzie ograniczona. Warto zanalizować plan zagospodarowania przestrzennego właśnie pod tym kątem.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz