7 maja 2021
zdjęcie do artykułu plan zagospodarowania przestrzennego co trzeba o nim wiedzieć

Plan zagospodarowania przestrzennego – co trzeba o nim wiedzieć?

Jest to dokument, z którym powinni się zapoznać nie tylko inwestorzy, ale również wszystkie osoby planujące zakup mieszkania od dewelopera. Możemy się z niego dowiedzieć, jakie inwestycje powstaną w pobliżu naszego domu. W ten sposób uda nam się sprawdzić, czy zagraża nam uciążliwe sąsiedztwo.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest to akt prawa miejscowego, ustalający przeznaczenie terenów i określający jakie inwestycje można na danej działce wybudować. Uchwala go rada gminy (miasta) na podstawie opracowanego wcześniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan składa się z części tekstowej i graficznej. Pierwsza stanowi dokładny opis przeznaczenia terenu będącego przedmiotem planu, w tym warunki zagospodarowania i rodzaj zabudowy. Część graficzna jest wizualnym przedstawieniem opisu tekstowego. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo do wglądu do planu i uzyskania z niego wypisu oraz wyrysu. Należy w tym celu złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i uiścić opłatę skarbową.

Sprawdź, jakie działania musisz podjąć, żeby odrolnić działkę

Jakie informacje można znaleźć w planie?

Warto analizować plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem zawiera on ważne informacje dla osób zainteresowanych wybudowaniem domu i kupnem nowego mieszkania. Są to takie informacje jak:

  • przeznaczenie gruntu (pod zabudowę jednorodzinną lub przemysłową)
  • warunki zabudowy (jaką wysokość i ile kondygnacji może mieć budynek)
  • zasady łączenia i dzielenia nieruchomości
  • zasady modernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej
  • oznaczenie obszarów o ograniczonym zagospodarowaniu, zgodnie z założeniami ochrony środowiska
  • zasady ochrony terenów zabytkowych
  • określenie obszarów spełniających funkcję przestrzeni publicznych
  • tereny objęte zakazem zabudowy

Sprawdź bogatą ofertę nowych domów w Lublinie – odwiedź Rynek Pierwotny

Dlaczego warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego?

Właściciel nieruchomości może nią gospodarować wedle uznania, ale w granicach obowiązujących przepisów, w tym planu zagospodarowania przestrzennego. Dobrze więc wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki. Na przykład, kupując określoną działkę pod zabudowę, warto się zorientować czy nie występują tutaj ograniczenia w możliwości i warunkach zabudowy. Możemy również sprawdzić jakie inwestycje planowane są w naszym sąsiedztwie, czy przewidywana jest modernizacja drogi i czy przypadkiem nie jest to teren zagrożony powodzią. Dostępna w planie będzie również informacja, czy działka, którą planujemy kupić nie należy do rezerwy terenowej przeznaczonej na rozbudowę szlaków komunikacyjnych. Podobnie jeśli nabędziemy teren o wartości zabytkowej, objęty ochroną konserwatorską, nasza możliwość dysponowania działką będzie ograniczona. Warto zanalizować plan zagospodarowania przestrzennego właśnie pod tym kątem.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


CAPTCHA Image
Reload Image