20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu zakup mieszkania na firmę

Zakup mieszkania na firmę – czy warto?

Zakup nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest często opłacalnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla firmy. Zazwyczaj wiąże się z zainwestowaniem sporej kwoty pieniężnej. Dlatego też przed podjęciem tak ważnej decyzji warto dokładnie przeanalizować zyski i zagrożenia.

Główną zaletą płynącą z kupna mieszkania na firmę jest możliwość amortyzacji, czyli wliczenia wartości nieruchomości w koszty prowadzonej działalności, co pozwala na znaczące zredukowanie wysokości podatku dochodowego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, każdy przedsiębiorca powinien się zastanowić, jaką wartość mieszkania może ująć w każdym miesiącu w kosztach prowadzonej przez siebie działalności. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ustalając wysokość części mieszkania ujętej w kosztach, niezbędne będzie pomnożenie wartości początkowej nieruchomości przez roczną stawkę amortyzacji, a uzyskany wynik podzielić przez 12.

Gdzie w Czyżynach buduję się najwięcej?

Amortyzacja

Żeby móc skorzystać z amortyzacji, trzeba ustalić, jaka była początkowa wartość zakupionego lokalu. Zazwyczaj jest to po prostu kwota, za jaką kupiono lokal. Dodatkowo można doliczyć  koszty takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych czy koszty notarialne.

Istnieje również tzw. metoda uproszczona, która umożliwia określenie wartości początkowej nieruchomości. Metoda ta polega na pomnożeniu powierzchni lokalu przez kwotę 988 złotych. Wskazuje się jednak, że sposób ten jest mniej korzystny dla przedsiębiorcy z uwagi na niską kwotę ustawową.

Następnie należy wprowadzić mieszkanie do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca może skorzystać jedynie z metody liniowej, która polega na odpisach amortyzacyjnych o stałej wartości przez czas jej trwania. Stawkę amortyzacji określa się bądź zgodnie z wykazem w wysokości 1,5 procent rocznie, bądź indywidualnie w wysokości maksymalnie 10 procent rocznie.

Jak wziąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Warto pamiętać o tym, iż organ podatkowy zastrzegł, że podatnicy mogą w sposób indywidualny ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych. Dotyczy to wyłącznie tych z nich, które zostały wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji podatnika, z zastrzeżeniem, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Wynajem mieszkania zakupionego na firmę

Jest oczywiście możliwy. Zysk osiągany z najmu jest przychodem z działalności, do którego rozliczenia niezbędna jest faktura. Warto wskazać, że korzystniejszy dla przedsiębiorcy jest wynajem mieszkania przedsiębiorcy, bowiem wówczas stosuje się stawkę 23 procent. Umożliwia to odliczenie wysokości podatku VAT. Należy wtedy jedynie wykazać konieczność dostosowania lokalu do prowadzonej przez wynajmującego działalności gospodarczej. Jednym z powodów, jest na przykład wykonany remont czy zakup wyposażenia na potrzeby zawartej umowy najmu.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz