21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu co trzeba wiedzieć o umowie deweloperskiej

Co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej?

29 kwietnia 2012 roku weszła w życie “ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, która z myślą o przyszłych właścicielach nowego lokum, wprowadziła szereg istotnych zmian. Nowa ustawa, zwana powszechnie deweloperską, obowiązuje wszystkich tych, którzy kupują mieszkanie na rynku pierwotnym. Poniżej podpowiadamy, co powinieneś wiedzieć, zanim podpiszesz umowę z deweloperem.

Z myślą o nabywcy

W świetle prawa umowa deweloperska stanowi samoistną podstawę wpisu roszczenia nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności lokalu na nabywcę.

Dowiedz się, kiedy warto podjąć negocjacje z deweloperem.

Deweloper powinien się wywiązać

Dla kupującego mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym umowa deweloperska jest takim samym zabezpieczeniem, jak umowa przedwstępna na rynku wtórnym. Jej głównym zadaniem jest zagwarantowane nabywcy wszystkich zapewnień, których deweloper podjął się w danej inwestycji.

Sprawdź, zanim podpiszesz

Do kluczowych informacji, które powinny znaleźć się w naszej umowie deweloperskiej należą:

 • określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej
 • cena nabycia
 • informacje o nieruchomości do których należą: powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości, istniejące na niej obciążenia hipoteczne i służebności
 • położenie oraz istotne cechy domu jednorodzinnego lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 • wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego
 • zasady płatności, a więc terminy i kwoty, do których zobowiązuje się nabywca
 • termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • termin przeniesienia na nabywcę prawa własności
 • informacje o rachunku powierniczym oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
 • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym
 • określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej
 • określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy

Polecamy: Budownictwo czynszowe ze wsparciem BGK

Poproś wcześniej o umowę

Zanim podpiszemy obowiązującą umowę, warto ją dokładnie przestudiować jeszcze przed spotkaniem u notariusza, sprawdzając nie tylko poprawność wszystkich danych, ale również wszystkich powyższych punktów. Zatem poprośmy o przesłanie owej umowy e-mailem kilka dni wcześniej lub odbierzmy ją od dewelopera osobiście.

Poproś o pomoc prawnika

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy naszą umowę przestudiowali z profesjonalistą, najlepiej z prawnikiem. Mamy do tego prawo, zwłaszcza jeśli w umowie występują jakieś niejasności lub nieścisłości.

Gdzie warto inwestować – w górach czy nad morzem?

Uwzględnij dodatkowe koszty

Pamiętajmy również, że podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej i wiąże się z dodatkowymi kosztami, które płacą po połowie kupujący i deweloper. Na koszty umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego składają się koszty związane z zawarciem tego aktu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość taksy notarialnej choć została sztywno określona w przepisach na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, nie jest stała i zależy od wartości danej transakcji powiększonej o podatek VAT, w tym wypadku 23%.

Sprawdź gdzie warto kupić mieszkanie w Zielonej Górze?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz