25 maja 2024
zdjęcie do artykułu jak wykupić mieszkanie komunalne

Co zrobić aby wykupić mieszkanie komunalne?

Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych w całej Polsce są podobne, ale to samorządy prowadzące własną politykę mieszkaniową podejmują decyzję, czy sprzedadzą dany lokal. Długoletni najemcy mogą wykupić taką nieruchomość z dużą, nawet 90% bonifikatą.

Szansę na wykup mieszkania mają przede wszystkim osoby, które są najemcami lokalu i nie mają zaległości w czynszu oraz posiadają umowę najmu na czas nieokreślony. Nieruchomość, która ma być sprzedana powinna być w dobrym stanie technicznym i mieć uregulowany status prawny. Gmina nie może sprzedać mieszkania, które nie jest jej własnością, czyli nie znajduje się na działce do niej należącej. W tym przypadku odpowiedni samorząd reguluje swoje prawo do danego obiektu i dokonuje jego wpisu do księgi wieczystej. Warto zaznaczyć także, że sprzedaż mieszkania jest bardziej prawdopodobna w budynku, w którym inne lokale zostały wykupione przez mieszkańców.

Dowiedz się co wpływa na wartość rynkową nieruchomości

Gmina zawiadamia na piśmie

Przeważnie to gmina występuje z propozycją wykupu mieszkania komunalnego. Samorząd wysyła wtedy zawiadomienie na piśmie, w którym znajduje się termin na złożenie odpowiednich dokumentów jak: umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony, decyzja o przydziale lokalu i zaświadczenie o zameldowaniu oraz skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (jeśli o wykup starają się wdowa, wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy). Takie dokumenty są również potrzebne przy samodzielnym staraniu się o wykup mieszkania.

Gmina nie zawiadamia

Jeśli natomiast gmina nie zgłosiła się do nas sama, należy wybrać się do urzędu miasta lub gminy i dowiedzieć się czy nasze mieszkanie jest na sprzedaż, a następnie w odpowiednim wydziale/referacie (gospodarki mieszkaniowej lub mienia gminnego) złożyć wniosek o wykup. Tutaj można skorzystać z gotowych formularzy, które dostępne są w biurze obsługi klienta oraz na stronie internetowej urzędu. W przypadku, gdy gmina zdecyduje się na sprzedaż mieszkania najemcy (lub jego spadkobiercom) decyzja o tym przekazywana jest na piśmie, w którym wysyła także zobowiązanie do przedstawienia odpowiednich dokumentów. Podczas weryfikacji wniosku urząd może zwrócić się do nas z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów jak, np. opinie konserwatorskie, jeśli mieszkamy w zabytkowym budynku, a w przyszłości zaistnieje konieczność jego wyremontowania.

Czym jest inteligentny dom i czy warto zainwestować w to rozwiązanie?

Cena mieszkania

Wartość mieszkania szacuje rzeczoznawca, który wysyłany jest przez gminę do sprzedawanego lokalu w celu określenia jego wartości. Od ustalonej kwoty gmina może, ale nie musi, naliczyć bonifikatę. Upust jest możliwy w przypadku gdy: najemca płaci gotówką całą kwotę, wszyscy najemcy budynku wykupują mieszkania lub grunt pod działkę brany jest w tzw. użytkowanie wieczyste.

Przeczytaj więcej o dodatkach mieszkaniowych

Następnie gmina przesyła proponowaną cenę mieszkania, a po potwierdzeniu chęci wykupu lokalu przez zainteresowaną osobę urząd publikuje obwieszczenie o jego zbyciu. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania daje prezydent lub rada gminy. Kolejnym i ostatnim krokiem jest podpisanie umowy notarialnej oraz dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Formalności związane z wykupem mieszkania komunalnego trwają zwykle pół roku. Sprawa oczywiście może się przeciągnąć jeśli gmina przed sprzedażą będzie musiała kupić teren konieczny dla prawidłowego funkcjonowania budynku, np. przeznaczony na postawienie śmietnika.

Polecamy: dowiedz się jak sprzedać piwnicę lub komórkę lokatorską

Czy można stracić bonifikatę?

Najemca, który sprzeda wykupione mieszkanie komunalne przed upływem 5 lat, będzie zmuszony zwrócić bonifikatę, w dodatku zwaloryzowaną. Można tego uniknąć jeżeli mieszkanie zostanie zamienione lub – w wypadku sprzedaży – w ciągu roku cała uzyskana kwota przeznaczona zostanie na zakup innej nieruchomości. Gmina może zwolnić także ze zwrotu bonifikaty, jeśli mieszkanie zostało sprzedane z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej lub choroby.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz