20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu odstąpienie od umowy deweloperskiej

Czy nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej?

Od umowy deweloperskiej może odstąpić zarówno nabywca, jak i sam deweloper. Zapisy dotyczącego tego typu postępowania znajdują się w obowiązującej od 29 kwietnia 2012 r. ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377 – dalej u.o.p.n.). Ma to bezpośredni wpływ na wzmocnienie ochrony interesów klienta. Należy natomiast pamiętać także o konsekwencjach odstąpienia od umowy.

Ustawa całkowicie niweluje pełną dowolność deweloperów w ustalaniu przyczyn, które zezwolą na odstąpienie od umowy, co oznacza, że likwidują sytuację gdy jest ona korzystna jedynie dla jednej ze stron. Patrząc natomiast z perspektywy klientów ustawa ta znacznie zawęziła katalog możliwych przyczyn zezwalających na odstąpienie od umowy. Kiedy nabywca zdecyduje się na odstąpienie, deweloper nie może żądać od niego pokrycia żadnych kosztów, ponieważ umowa uważana jest wtedy za niezawartą.

Czym jest umowa deweloperska? Co powinieneś o niej wiedzieć?

Kiedy nabywca może odstąpić od umowy?

Warunki, które zezwalają na odstąpienie od umowy przez klienta opisane zostały w siódmym rozdziale ustawy deweloperskiej oraz przepisach Kodeksu cywilnego. Odstąpienie od umowy możliwe jest kiedy deweloper nie przeniósł na kupującego prawa do własności lokalu mieszkalnego.

Kolejną przyczyną może być niedostarczenie przez dewelopera prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, które opisane są w ustawie, lub jeśli informacje zawarte w umowie są niezgodnie właśnie z prospektem informacyjnym. A także w przypadku gdy prospekt  informacyjny na podstawie, którego została zawarta umowa nie zawiera informacji znajdujących się w jego wzorze opisanym w ustawie.

Nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej również gdy nie zawiera ona elementów, które zostały opisane szczegółowo w rozdziale szóstym ustawy – są to m.in. określenie stron umowy, cena nieruchomości, miejsce podpisania umowy, czy brak określenia zakresu i standardu prac wykończeniowych, które ma wykonać deweloper.

Polecamy: Jak rozwiązać problem ze spłatą kredytu?

30 dni na odstąpienie od umowy

Gdy pojawiają się następujące przesłanki nabywca ma 30 dni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej na odstąpienie od niej (z wyjątkiem sytuacji, w której w umówionym terminie nie zostały przeniesienie na nabywcę prawa własności). 

W przypadku nie przeniesienia prawa własności, przed skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy nabywca wyznacza deweloperowi 120 dni na wykonanie tej czynności. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Nabywca ma także prawo do roszczenia z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

Zakup mieszkania w Warszawie – na co zwrócić uwagę?

Jak to zrobić?

Odstąpić od umowy deweloperskiej można poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, które będzie wskazywało oczywiście przyczynę tej decyzji. Najlepiej nadać mu formę odstąpienia od umowy, a nie prośby o odstąpienie od umowy. Pierwsza opcja traktowana jest jako jednostronne oświadczenie woli, które nie wymaga udzielenia odpowiedzi przez dewelopera. W drugim przypadku, przedsiębiorca ma obowiązek ustosunkować się do prośby i jest bardzo prawdopodobne, że będzie grał na zwłokę, udzielając odpowiedzi odmownej.

Apartament czy zwykłe “M”? Dowiedz się, jakie są cechy luksusowego mieszkania!

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz