25 maja 2024
zdjęcie do artykułu kara umowna dla dewelopera

Czym jest kara umowna dla dewelopera?

Często zdarza się, że deweloper spóźnia się z terminowym oddaniem inwestycji. W takiej sytuacji podpisane umowy deweloperskie przewidują tzw. karę umowną. Ten rodzaj umowy stosuje się w obrocie gospodarczym w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi stratami poniesionymi w wyniku niewypełnienia zobowiązań umownych.

Polecamy: Czy nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej?

Kara umowna to zobowiązanie stron kontraktu do wypłacenia odpowiedniej kwoty pieniężnej w przypadku niedopełnienia warunków umowy lub nienależytego wykonania wynikającego z winy jednego z kontrahentów. Jednym z przykładów niewypełnienia umowy jest m.in. odstąpienie od niej przez dewelopera. Nienależyte wykonanie to natomiast np. opóźnienie z rozpoczęciem robót budowlanych.

Nowe mieszkania w Toruniu – największy wybór na RynekPierwotny.pl

Należy pamiętać, że kary umownej nie można zastrzec na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego. Oznacza to, że deweloper nie ma prawa zastrzeżenia kary umownej na wypadek spóźnienia się klienta z zapłatą.

W kodeksie cywilnym nie zostało określone, w jakich wypadkach można żądać zapłaty kary umownej, dlatego powinno zostać to zawarte w umowie między stronami transakcji. Aby chronić swoje interesy deweloper musi zadbać o precyzyjne zapisy, które będą jednoznacznie brzmiały i określały termin, naruszenie, wysokość oraz komu klient musi ewentualnie zapłacić karę.

Większe mieszkanie nie zawsze oznacza droższe. Dowiedz się więcej na Relist.pl

Jak ustalić wysokość kary umownej?

Wysokość kary umownej powinno się ustalać stosownie do świadczenia. Jeżeli zostanie ona ustalona w przesadzonej wysokości, istnieje możliwość, aby zgłosić się do odpowiedniej instytucji miarkowania kary umownej, która zmniejsza ją do uzasadnionego poziomu. Ale należy pamiętać, że może ona zostać obniżona jedynie przez sąd. Instytucję tę można zastosować także gdy zobowiązanie jest wykonane w części. W praktyce sądy stosunkowo często korzystają z opcji wygórowanego kosztu.

Jak się przygotować do rozmowy z deweloperem?

Sąd decydując się na zmiarkowanie kary bierze pod uwagę okoliczności, których częściowe wykonanie zlecenia ma znaczenie dla jednej ze stron. Wysokość obniżona jest wtedy jeżeli interes osoby (tej, której przysługuje kara umowna) został w pewnej części zaspokojony. Kiedy jedna ze stron powołuje się na znacząco wygórowaną wysokość kary umownej, sąd odnosi ją do wartości zobowiązania i wysokości szkody poniesionej przez wierzyciela.

Mieszkanie dla studenta – lepiej kupić czy wynająć?

Przy ocenie czy dane żądanie zmniejszenia wysokości kary umownej może zostać uznane za uzasadnione, najlepiej posłużyć się regułą, która pojawiła się w jednym z wyroków „Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego” ( wyrok SA w Katowicach, V ACa 483/08).

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz