25 maja 2024
zdjęcie do artykułu fundusz wsparcia kredytobiorców kto skorzysta

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – kto skorzysta?

Pomoc w spłacie rat dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej będzie udzielana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest skierowana do osób bezrobotnych i uzyskujących niskie dochody, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe. Jak działa mechanizm rządowego wsparcia?

Nowe mieszkania w Szczecinie – znajdź swoje “M” z portalem Rynek Pierwotny

Oferta pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skierowana jest do osób fizycznych, które mają kłopoty ze spłatą rat kredytu mieszkaniowego z uwagi na utratę pracy lub inne okoliczności losowe. Mogą z niej skorzystać osoby bezrobotne lub kredytobiorcy, którzy płacą ratę przekraczającą 60% dochodów, osiąganych miesięcznie przez ich gospodarstwo domowe. Trzecia grupa uprawnionych to osoby, których miesięczne dochody (liczone dla gospodarstwa domowego) pomniejszone o raty kredytu, nie przekraczają kryteriów dochodowych zawartych w ustawie o pomocy społecznej.

Kiedy nie można uzyskać wsparcia BGK? Pomoc nie zostanie przyznana m.in. w sytuacji, gdy kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia na spłatę kredytu w razie utraty pracy oraz jeśli posiada lub wynajmuje inny lokal mieszkalny lub dom.

Fundusz Mieszkań na Wynajem – co warto o nim wiedzieć?

Wnioski do końca 2018 r.

Wsparcie polega na spłacie przez Bank Gospodarstwa Krajowego całości lub części raty kredytowej (kapitałowej i odsetkowej) w banku kredytującym, maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie i nie dłużej niż przez 18 miesięcy. Dotyczy to zarówno kredytów udzielonych w złotówkach, jak i walutowych. W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, BGK przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, przeliczone według kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego.

Kredyt mieszkaniowy przy działalności gospodarczej – jak to wygląda?

Jak uzyskać pomoc? Jeśli kredytobiorca spełnia ustawowe warunki uprawniające do jej otrzymania, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Wnioski są przyjmowane od 19 lutego, a ostateczny termin to 31 grudnia 2018 r. Wypłata z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców następuje na podstawie umowy między kredytobiorcą, a bankiem kredytującym. BGK przekazuje pieniądze na rachunek kredytodawcy, ale może wstrzymać wypłatę w kilku przypadkach: m.in. utraty statusu bezrobotnego, sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania, wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank czy zwiększenia miesięcznych dochodów powyżej kryterium.

Kiedy należy zwrócić wsparcie z Funduszu?

Mechanizm pomocy FWK nie jest formą bezzwrotnej pomocy socjalnej. Wypłaconą kwotę należy zwrócić po dwuletniej karencji w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płaconych przez 8 kolejnych lat. Jeśli w tym czasie kredytobiorca sprzeda dom lub mieszkanie objęte wsparciem, musi zwrócić pieniądze otrzymane z FWK w ciągu 30 dni od sprzedaży.

Polecamy: Rekomendacja S – wady i zalety wprowadzenia

Nadmiernie zadłużonych nie brakuje

Rządowe wsparcie ma być dla kredytobiorców sposobem na pokonanie przejściowych trudności finansowych i uchronienie się przed niespłacaniem zobowiązania kredytowego w terminie, procedurą egzekucyjną, wpisem do rejestru dłużników itp. Dla banków kredytujących, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może okazać się istotnym narzędziem ograniczania trudnych kredytów w portfelu kredytowym, stąd udział kredytodawców w finansowaniu przedsięwzięcia. W dniu uruchomienia Fundusz dysponował kwotą 600 mln zł. Pochodzą one z wpłat banków, obliczanych proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Fundusz mają również zasilać zwroty wsparcia oraz dochody z tytułu inwestowania wolnych środków finansowych Funduszu.

Kredyt hipoteczny przy przeciętnych zarobkach? Dowiedz się więcej.

Z raportu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor za grudzień 2015 r. wynika, że ponad 1,98 mln Polaków nie reguluje terminowo swoich zobowiązań (w tym 1,05 mln osób ma zaległe zobowiązania kredytowe), a łączna kwota niespłacanych długów to ponad 40 mld zł (w tym 29,21 mld to kredyty). Średnia wartość zaległego kredytu mieszkaniowego to według wyliczeń zawartych w publikacji ponad 224 tys. zł.

Kiedy jest dobry moment na kupno mieszkania? Przeczytaj nasz artykuł.

Grono potencjalnych zainteresowanych pomocą w spłacie zadłużenia jest spore, ale czy będzie to miało odzwierciedlenie w liczbie złożonych wniosków o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Raport BIG InfoMonitor wykazał, że tylko 1% osób nadmiernie zadłużonych racjonalnie poszukuje rozwiązania swoich kłopotów. Zdecydowana większość to osoby zagubione i bierne wobec problemu, a nawet agresywne i roszczeniowe.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz