21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu co robić gdy masz problem ze spłatą kredytu

Co robić, gdy masz problem ze spłatą kredytu?

Podstawowa zasada, której powinny przestrzegać osoby będące na kredytowym zakręcie to przede wszystkim natychmiast działać. Jeśli masz świadomość, że opóźnienie w spłacie nie jest tylko jednorazowym potknięciem, a problemem poważniejszym, nie możesz czekać bezczynnie, bo Twoja sytuacja jeszcze się pogorszy. Skontaktuj się koniecznie z bankiem i powiadom o problemach. Dobra wiadomość jest taka, że możesz starać się o środki z  Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zaczął działać w lutym br.

Bogata oferta nowych mieszkań w Piasecznie – znajdź swoje lokum na RynekPierwotny.pl

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy ciągle względnie dobrze radzą sobie ze spłacaniem kredytów, a portfel kredytowy banków jest stabilny. Jednak KNF zwraca również uwagę na pojawiające się niepokojące sygnały.

Z ostatniego raportu za III kw. 2015 r. wynika, że w okresie od stycznia do początku października 2015 roku zdecydowanie wzrosła wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych – rok do roku o 1,3 mld zł. Stanowi to wzrost o blisko 12 proc. Wg KNF przyrost byłby wyższy, gdyby nie sprzedaż części portfela kredytów zagrożonych. Komisja podkreśla, że silny wzrost stanu kredytów zagrożonych wynikał m.in. z osłabienia PLN względem CHF.

Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Pośrednio o tym, że sytuacja wcale nie jest „różowa” mówią nam także dane dotyczące liczby licytacji komorniczych nieruchomości. Według Krajowej Rady Komorniczej mamy do czynienia ze skokowym wzrostem. Od 2012 roku do początku 2015 liczba sprzedaży mieszkań i domów w trybie licytacji wzrosła prawie o 100 proc. W 2012 r. wyniosła ona  ponad 5,5 tys., a na koniec 2014 r. sprzedano już 9 513 nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że również miniony rok pod tym względem będzie rekordowy.

Polecamy: za co de facto płacimy deweloperom?

Nie ukrywaj problemów

Zasadniczą sprawą, zasygnalizowaną na wstępie, jest pełna jawność problemów i komunikacja z bankiem. Tylko w ten sposób można w miarę szybko podjąć kroki zaradcze. Oczywiście nie mowa tu o ludziach, którzy zanotowali jednorazowe potknięcie w spłacie kredytu, a o tych osobach, które wiedzą, że ich problem będzie miał charakter długotrwały.

Należy pamiętać, że jeśli nie podejmiemy kroków, bank naliczy znacznie większe odsetki karne, w perspektywie może natomiast sprzedać wierzytelność do firmy windykacyjnej. Wtedy zazwyczaj warunki spłaty zobowiązania znacznie się pogorszą a koszty wzrosną. Co możemy uzyskać w banku?  Przede wszystkim zgodę na czasowe zawieszenie spłat, tzw. wakacje kredytowe, tak by „wyjść na prostą” – znaleźć pracę, unormować pozostałe zobowiązania. W grę wchodzi również wydłużenie okresu kredytowania, by zmniejszyć ratę.

Wkład własny – fakty i mity

Należy pamiętać, że samemu bankowi zależy na tym, byśmy byli dobrymi dłużnikami i nie powiększali portfela toksycznych kredytów. Niewykluczone więc, że podsunie nam jakieś rozwiązanie – być może wskaże ewentualnie na dodatkowe zabezpieczenie, które pozwoli uzyskać lepsze warunki itp.

Co musisz wiedzieć o planie zagospodarowania przestrzennego?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Bardzo dobrą wiadomością dla osób, które są na kredytowym zakręcie jest fakt, że w lutym zaczął działać Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz został powołany na mocy ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Środki funduszu, w wysokości 600 mln złotych, pochodzą w całości ze składek banków komercyjnych.

Osoby starające się o pomoc, po złożeniu wniosku w banku, który udzielił im kredytu i uzyskaniu akceptacji, będą miały możliwość skorzystania nawet z 18 miesięcznych wakacji kredytowych (okres ten będzie mógł być też przedłużony). W tym czasie spłata rat do wysokości 1500 zł miesięcznie będzie pochodzić ze środków funduszu. Jeśli kwota naszej raty przekracza 1500 zł, nadwyżkę będziemy musieli pokryć sami.

Co prawda pomoc nie jest dotacją i podlega zwrotowi, ale są to pieniądze nieoprocentowane. Spłata tych środków rozpocznie się w dwa lata po zakończeniu wypłat.

Chcesz inwestować w ziemię? Dowiedz się, jak odrolnić działkę.

Niestety nie każdy, kto jest w kredytowych tarapatach, będzie mógł skorzystać z takiego wsparcia. Liczba osób, kwalifikujących się do programu jest znacznie zawężona. Na pomoc może liczyć ten kredytobiorca, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiada status bezrobotnego;

2) ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;

3) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Są też dodatkowe warunki: bezrobotny kredytobiorca nie dostanie wsparcia w spłacie kredytu, jeśli zwolniono go dyscyplinarnie bądź sam się zwolnił. Jeśli natomiast jest ubezpieczony od utraty pracy, pieniądze funduszu będą mu wypłacane dopiero po zakończeniu otrzymywania środków z ubezpieczenia. Z pomocy będą wykluczeni też ci, którzy oprócz kredytowanej nieruchomości mają już na własność inne mieszkanie lub dom, lub też wynajmują mieszkanie.

Piaseczno – dlaczego warto zamieszkać na terenach podmiejskich? – sprawdź

Nic za darmo

Myliłby się ten, kto uważałby, że banki altruistycznie są gotowe wspierać kredytobiorców znajdujących się trudnej sytuacji finansowej. Niestety koszty związane z utrzymaniem funduszu zostały przerzucone na klientów, w postaci podwyżki marż kredytowych,  z jaką mieliśmy do czynienia z początkiem tego roku. To właśnie konieczność składania się na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest jedną z przyczyn drożejących kredytów (oprócz m.in. podatku bankowego, skutków rekomendacji S, wypłaty środków dla klientów zbankrutowanego SK Banku z Wołomina).

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz