25 maja 2024
zdjęcie do artykułu rynek nieruchomości 2018

Polski rynek nieruchomości w 2018 r.

Sytuacja na rynku nieruchomości pozostaje niezmienna. Nowe mieszkania sprzedają bardzo dobrze, mimo towarzyszącemu wzrostowi cen. Istotną zmianą w porównaniu z poprzednimi kwartałami jest jednak słabnąca podaż nowych lokali.

„Choć w okresie od stycznia do marca 2018 roku sprzedaż mieszkań na 6 rynkach o największej skali osiągnęła 18,4 tys., co było wynikiem zbliżonym do rekordowego z końca poprzedniego roku, to miało to miejsce przy istotnie niższej nowej podaży. Do sprzedaży trafiło 14,9 tys. nowych mieszkań, o blisko 10% mniej niż przed kwartałem” – czytamy w najnowszym raporcie firmy REAS, podsumowującym pierwszy kwartał 2018 roku. 

Dobra passa deweloperów w 2018 r. – czy się utrzyma?

Czynnik popytowy bezpośrednio związany jest oczywiście z panującą aktualnie w gospodarce koniunkturą. W największych polskich miastach bezrobocie jest ledwo zauważalne, wciąż rosną płace, mieszkania kupowane są również pod kątem inwestycyjnym i jako alternatywa lokowania kapitału wobec bardzo niskich stóp procentowych. Dynamikę rozwoju rynku nieruchomości widać także w wartości udzielanych kredytów. Według ostatniego raportu Metrohouse i Expandera kwota wypłacona w I kwartale to 12 miliardów, co jest jednym z najlepszych wyników w historii. 

5 najciekawszych mostów świata

Tymczasem jednak na horyzoncie pojawiają się ciemne chmury. Podaż zwalnia i dzieje się to z kilku powodów. Jednym z nich jest problem z kontraktowaniem generalnych wykonawców. Wzrost kosztów realizacji w niektórych przypadkach sięga nawet 30% i jest pochodną wzrostu cen materiałów budowlanych, niedostatecznej liczby pracowników w budownictwie (co skutkuje podwyżkami płac) i konkurencją ze strony dużych projektów infrastrukturalnych, które angażują znaczącą część firm wykonawczych . Nie bez wpływu na branżę deweloperską pozostają też rosnące ceny gruntów. Zmiany legislacyjne przeprowadzone w ubiegłym roku znacznie ograniczyły ich dostępność. O te zaś, które umożliwiają realizację projektów mieszkaniowych, konkuruje wiele podmiotów. Jeśli wziąć dodatkowo pod uwagę zmianę struktury popytu (głównymi grupami są obecnie inwestorzy indywidualni i nabywcy poprawiający standard zamieszkania) zakup terenu, który umożliwi realizację i szybką komercjalizację inwestycji, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu marży, stanowi prawdziwe wyzwanie.

Mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim – przegląd cen – sprawdź

Jak wybrać dobre ubezpieczenie nieruchomości?

Mimo to, popyt na nowe mieszkania nadal jest bardzo duży i deweloperzy nie mogą narzekać na brak możliwości. Ożywia się koniunktura zarówno na rynku nieruchomości biurowych, jak i w segmencie premium. Największymi rynkami zbytu pozostają duże metropolie, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, czy Poznań, ale w mniejszych miastach również można zauważyć te zjawiska, szczególnie w przypadku wielkomiejskich satelit. Przyszłość rynku nieruchomości zależy w dużym stopniu od dostępności rąk do pracy, zarówno w przypadku specjalistów, jak i pracowników niższego szczebla. Wysoki popyt na rynku mieszkaniowym ma kluczowy wpływ na sytuację firm deweloperskich. Szacowany udział w zyskach w cenie za mkw. mieszkań deweloperskich nieznacznie spadł, jednakże ze względu na wzrost terenów budowlanych – zwłaszcza w centrach miast – udział ten wciąż pozostaje na przyzwoicie wysokim poziomie.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz