21 lipca 2024
zmiany w budownictwie czynszowym

Zmiany w budownictwie czynszowym

W 2017 r. zostaną najprawdopodobniej oddane do użytkowania pierwsze budynki pod wynajem, powstające w ramach rządowego programu budownictwa czynszowego.

Dla kogo mieszkanie?

W ciągu kolejnych 10 lat, Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązał się do udzielenia kredytów o wartości 4,5 mld zł, na cel związany z realizacją budownictwa czynszowego. W obecnej chwili nowelizacja ustawy dotyczącej budownictwa czynszowego oczekuje na podpis Prezydenta RP. Główną grupą docelową programu rządowego są osoby, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować zakupu mieszkania z własnych środków, jak również ich sytuacja finansowa nie pozwala im na uzyskanie kredytu mieszkaniowego lub swobodne wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.

Jednocześnie osoby, do których kierowany jest program rządowy są na tyle dobrze sytuowane, iż nie kwalifikują się do otrzymania lokalu socjalnego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że wejście w życie programu spowoduje znaczne zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin oraz młodych osób rozpoczynających karierę zawodową. Jednocześnie przewiduje się, że ponad 50 proc. beneficjentów będą stanowić rodziny wychowujące dzieci. Aby móc starać się o mieszkanie czynszowe wybudowane przez TBS, dochód gospodarstwa domowego nie powinien jednak przekraczać 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie.

Najdroższe rynki mieszkaniowe w Polsce – sprawdź

Korzystne warunki najmu

W 2016 r. na mieszkania budowane w ramach programu rządowego zostanie według założeń przeznaczone 450 mln zł. Podobne kwoty będą przeznaczana również w dziesięciu kolejnych latach, stąd docelowa wartość wolumenu kredytów na poziomie 4,5 mld zł. Oprócz tego dopłaty do preferencyjnych kredytów pokryje w 750 mln zł budżet państwa. Są to przede wszystkim środki, które mają na celu zniwelować różnicę w oprocentowaniu rynkowym a tym określonym w programie. Szacuje się wstępnie budowę minimum 30 tys. mieszkań czynszowych.

Czynsz w nowopowstających budynkach będzie znacznie niższy od stawek najmu na rynku komercyjnym. Różnice mogą wynieść nawet kilkadziesiąt procent. Według założeń projektu poziom czynszu nie powinien przekroczyć 5 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Co więcej, kolejną z zalet wynajmowania lokalu w ramach nowego programu będzie stabilność warunków najmu. Warto podkreślić, że mieszkania wynajmowane w ramach budownictwa mieszkaniowego nie będą mogły zostać wyodrębnione na własność.

Co trzeba wiedzieć o kosztach okołokredytowych?

Nowe oblicze budownictwa czynszowego

Zgodnie z założeniami budową obiektów będą zajmowały się spółdzielnie gminne, TBS-y oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestorzy zainteresowani realizacją obiektów zobligowani są do złożenia odpowiedniego wniosku kredytowego. Oprócz tego wnioskodawca powinien przedstawić załączniki na podstawie, których zostanie oceniona jego zdolność kredytowa. To może stanowić główną przeszkodę dla szybkiego rozwoju programu. Po wygaszeniu finansowania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, budownictwo społeczne znajdowało się przez ostatnie lata w stagnacji.

Z pewnością minie trochę czasu zanim np. TBS zorganizuje odpowiednie źródło kapitału, wymagane dla celów zabezpieczenia wierzytelności banku. Niewykluczone, że absorpcja funduszy przewidzianych na finansowanie budownictwa społecznego będzie oscylowała na odpowiednio niższym poziomie. Niewykorzystane środki zostanę jednak kumulowane i będą możliwe do wykorzystania w latach kolejnych. Dopiero po wstępnej weryfikacji zdolności oceniony zostanie faktyczny projekt wnioskodawcy pod względem finansowym i ekonomicznym. Po pozytywnej ocenie przedsięwzięcia inwestor otrzyma gwarancję otrzymania finansowania. Od tego momentu będzie mógł rozpocząć się dopiero proces realizacji inwestycji. Ustawa przewiduje, że oprócz budowy nowych budynków inwestorzy będą mogli również realizować projekty opierające się na rewitalizacji starych obiektów.

Jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Katowicach? Dowiedz się więcej.

Rząd liczy na duży popyt ze strony osób znajdujących się w opisywanej przez projekt grupie docelowej. Nowelizacja ustawy jest w pewnym sensie reaktywowaniem lokalnej polityki mieszkaniowej, która funkcjonowała od 1995 do 2009 r. W ciągu tamtego okresu w ramach budownictwa społecznego zostało wybudowanych przez TBS ponad 90 tys. lokali mieszkalnych.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz