25 maja 2024
zdjęcie do artykułu budownictwo senioralne

Budownictwo senioralne – nowy trend na rynku deweloperskim

Potrzeby mieszkaniowe rosną, zarówno wśród młodych, jak i osób w sędziwym wieku. Coraz liczniejszą grupę, obok beneficjentów rządowego programu MDM będą wkrótce stanowić polscy seniorzy. Sprostanie ich potrzebom mieszkaniowym stanie się ważnym elementem nie tylko polityki społecznej, ale też polem działania wielu podmiotów sektora rynkowego.

Jak zmieniały się warunki mieszkaniowe Polaków? Dowiedz się więcej.

Rozwojowi budownictwa senioralnego w Polsce sprzyjać będą zmieniające się warunki demograficzne, które w połączeniu ze zmianą dotychczasowych priorytetów (przywiązanie do miejsca zamieszkania), znajdą odzwierciedlenie w generowaniu coraz większego popytu na mieszkania w kompleksowo zorganizowanych osiedlach. Również niedostosowanie posiadanych zasobów mieszkaniowych, do potrzeb pojawiających się w okresie starości, sprzyjać będzie poszukiwaniu miejsc, które umożliwią codzienne funkcjonowanie. Co dla osób pragnących być jak najdłużej samowystarczalnymi, jest nie do przecenienia.

Odwrócona hipoteka – co musisz o niej wiedzieć?

Jakie są potrzeby polskich seniorów?

Trudno jednoznacznie określić, jak żyją polscy seniorzy. Wynika to bowiem, nie tylko ze zróżnicowanej sytuacji poszczególnych grup, czy jednostek, a z braku usystematyzowanych, miarodajnych analiz, które rzuciłyby światło na sytuację tej grupy społecznej. Jedno jest pewne- zmienia się struktura społeczna, w której coraz większą rolę będą odgrywać polscy seniorzy, którzy jak najdłużej chcą być aktywni, zarówno pod względem fizycznym jak i towarzyskim.  Dlatego też ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki do korzystania z życia.

Zdaniem Piotra Płaskonia, właściciela firmy Millenium Inwestycje Sp. z o.o. budownictwo senioralne bardzo mocno rozwinięte w krajach zachodnich, zaspokaja podstawowe oczekiwania ludzi starszych. Bardzo ekonomiczne  powierzchniowo mieszkania, tanie w utrzymaniu, pozbawione barier architektonicznych w lokalizacjach pozwalających na realizację potrzeb dnia codziennego w zasięgu spaceru zapewniają komfort i integrację ze społecznością lokalną.

Rośnie potrzeba stworzenia, nie tylko mieszkań przystosowanych do potrzeb osób starszych, ale też konieczność opracowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań z zakresu pomocy w dostosowywaniu posiadanych nieruchomości do aktualnych potrzeb. Takie działania sprawią, że seniorzy nie będą stawać przed trudnym wyborem „porzucania własnego gniazda”. W ten sposób będą mogli funkcjonować samodzielnie bez konieczności zmiany otoczenia, co dla wielu jest ceną zbyt wysoką.

Polecamy: Kupujesz mieszkanie? Nie popełnij tych 10 błędów.

Mieszkanie dla seniora – czyli jakie?

Potrzeby mieszkaniowe seniorów są zróżnicowane, nie tylko w zależności od zasobności ich portfela czy preferencji, ale wynikają też z wieku, w jakim są oraz ze stanu zdrowia, w jakim się znajdują. Inna bowiem oferta będzie kierowana do osób, które są w pełni sił i prowadzą aktywne życie ruchowe, a inna dla osób, które wymagają stałej opieki.

Na złożoną ofertę adresowaną do seniorów wskazuje właściciel Millenium Inwestycje Sp. z o.o., która realizuje kompleks dla seniorów – Kryształowa Enklawa, tłumacząc że zarządzający domami dla seniorów oferują swoim mieszkańcom dwojakiego rodzaju usługi. Usługi w zakresie realizacji potrzeb codziennych jak: zakupy, pranie, sprzątanie, catering, oferta kulturalna i rozrywkowa, wszelkie usługi konserwatorskie. W domach dla seniorów funkcjonują ogólnodostępne części dzienne, często o charakterze klubowym pozwalające na integrację i organizację zajęć wspólnych. Drugą grupą usług są usługi opiekuńcze, realizowane przez fachowy personel, z którym mieszkańcy mają możliwość stałego (24h) kontaktu poprzez system przywoławczy.

Osiedla dla seniorów są naturalną potrzebą, którą deweloperzy w znikomym na razie stopniu, ale już realizują. Budowanie osiedli dedykowanych, ma pozytywny wydźwięk szczególnie wśród osób, które nie zamierzają stawać się mieszkańcami domów starców, czy domów opieki.

Zielone osiedla – przyszłość miast?

Przyszłość budownictwa senioralnego w Polsce

Budownictwo senioralne na polskim gruncie ma przed sobą dobre perspektywy. W dużym stopniu, o wykorzystaniu potencjału tkwiącego w tej niszy budownictwa, zdecydują wspólne inicjatywy podejmowane przez podmioty sektora publicznego i rynkowego. Rozwój tego rodzaju budownictwa może okazać się korzystniejszy dla części z ok. 90% polskich seniorów, którzy zamieszkują duże kapitałochłonne domy jednorodzinne.

Seniorzy chcą być niezależni, tak długo, jak tylko to jest możliwe. Być może coraz bardziej będą skłonni do zmiany miejsca zamieszkania. To ich potrzeby i preferencje określą, czy powstające osiedla będą zbliżone do modelu amerykańskiego (położone w miejscach oddalonych od skupisk miejskich) czy niemieckiego (wkomponowane w strukturę miejską).

Sprawdź co sprawdzić przy odbiorze mieszkania.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz